Get Adobe Flash player

Kontakt

18-402 Łomża
ul. Wojska Polskiego 113
tel.
(86) 216 57 24
(86) 216 53 03

e-mail:
edu@praca.org.pl szkolydladoroslych@praca.org.pl

Calendar


« Sierpień 2018 »
Po Wt Sr Cz Pt So Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista tematów maturalnych z j. polskiego

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży
ul. Wojska Polskiego 113
18-400 Łomża

Szkolna lista tematów
na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego
w r. szk.
2014/2015
dla absolwentów liceów i techników z lat
2004/2005–2013/2014

Literatura:

 1. Portret kobiety w literaturze. Rozwiń zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie z dwóch epok.
 2. Literackie portrety władców. Zaprezentuj je i określ ich funkcje w wybranych tekstach literatury polskiej i obcej.
 3. Relacja między człowiekiem a Bogiem. Omów zagadnienie na przykładzie dzieł literackich z różnych epok.
 4. Omów problem wpływu cierpienia na postawę i życie człowieka, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 5. Negatywny bohater, czarny charakter. Omów sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich.
 6. Różne ujęcia motywu domu w literaturze. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
 7. Obraz dworu szlacheckiego w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
 8. Negatywny i pozytywny wpływ rodziny na ukształtowanie postawy człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
 9. Literackie portrety małżeństw. Przedstaw na wybranych przykładach.
 10. Różne portrety matek. Omów problem na wybranych przykładach literackich.
 11. Literackie obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów.
 12. Miłość jako siła niszcząca i budująca w literaturze romantycznej i pozytywistycznej. Porównaj dwa sposoby przedstawiania motywu miłości, odwołując się do wybranych utworów.
 13. Koncepcje miłości w mitologii greckiej i ich kontynuacje w utworach literackich różnych epok. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 14. Różne oblicza patriotyzmu w literaturze romantyzmu i pozytywizmu.
 15. Przedstaw i porównaj patriotyczne postawy bohaterów wybranych dzieł literatury polskiej.
 16. Przemiana bohatera literackiego. Omów jej istotę i funkcje na wybranych przykładach.
 17. Literatura polska o Polsce, Polakach i polskości. Zbadaj zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 18. O różnych odmianach samotności w literaturze. Zinterpretuj problem, analizując wybrane utwory literackie XIX i XX wieku.
 19. Motyw szkoły w literaturze. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do wybranych przykładów.
 20. Obraz śmierci w poezji różnych epok. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich.
 21. Wartości materialne w życiu bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
 22. Wpływ wojny na ludzką psychikę. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1.  Adaptacja filmowa a jej literacki pierwowzór. Porównaj na wybranych przykładach.
 2.  Motyw dziecka w literaturze i sztuce różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 3.  Różne ujęcia motywu miasta w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 4.  Obraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
 5.  Obraz nieba i piekła w literaturze i sztuce. Omów na podstawie dzieł różnych epok.
 6.  Funkcje motywu śmierci w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych dzieł różnych epok.
 7.  Różne sposoby wykorzystania motywu tańca. Omów problem na wybranych przykładach tekstów literackich i plastycznych.
 8.  Różne wizerunki Żydów w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych dzieł XIX i XX wieku.

JĘZYK

 1.  Zapożyczenia w języku polskim, ich źródła, funkcje  i celowość. Oceń zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.
 2.  Omów na wybranych przykładach pochodzenie nazw miejscowych w Twoim regionie.
 3.  Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody w tej dziedzinie.
 4.  Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję tekstów reklam, odwołując się do wybranych przykładów.
 5.  Język bohaterów „Trylogii” Sienkiewicza. Omów sposób wysławiania się wybranych postaci z uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność stanową i charakter.
 6. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane teksty wyborcze.

Dodaj komentarz