Tuesday 22 September 2020

AKTUALNOŚCI

Praktyki Zawodowe- komunikat

                                     

Z uwagi na sporadyczne pytania lub wątpliwości dotyczące kontynuowania realizacji praktyk zawodowych przez uczniów naszej szkoły pragniemy raz jeszcze przytoczyć rozporządzenie MEN z dnia 20 marca, 2020r. Rozporządzenie wprowadza możliwość realizacji praktyk do końca roku szkolnego 2019/2020. Natomiast uczniowie będący młodocianymi pracownikami  uczącymi się w szkołach branżowych I stopnia, po uzgodnieniu z pracodawcą, będą mogli realizować zajęcia praktyczne albo do końca roku szkolnego, albo w kolejnych latach. Przy czym pracodawcy nie stracą dofinansowania kosztów kształcenia. Prosimy zatem o skontaktowanie się ze swoimi pracodawcami i ustalenie wszelkich szczegółów dotyczących realizacji praktyk, które odbywają się we wszystkich zawodach poza zawodem FRYZJER. W przypadku przyszłych fryzjerów i formy odpracowania  przez nich praktyk decyzję przekażemy wszystkim w najbliższych dniach po spotkaniu Dyrekcji Szkoły oraz Prezesa Zarządu SWEiRP w Łomży.
 
Z poważaniem,
z-ca Dyrektora Szkoły
Grzegorz Filipkowski

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.