Thursday 13 August 2020

AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice,
 
Pragniemy poinformować, że od 8 czerwca 2020 r. rozpoczynamy konsultacje przedmiotowe z nauczycielami dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. S. Staszica w Łomży.
Udział w zajęciach jest dobrowolny, a chętni uczniowie powinni "zapisywać się" na konsultacje do wybranego nauczyciela, np. poprzez wiadomość na MESSENGERZE. Wymiar godzin został ustalony przez Dyrektora Szkoły
Do szkoły należy przyjść z wydrukowanym lub odręcznie napisanym oświadczeniem podpisanym przez
a) rodzica/opiekuna ucznia nieletniego,
b) pełnoletniego ucznia.
 
TREŚĆ OŚWIADCZENIA
 
 
W związku z rozpoczęciem konsultacji przedmiotowych w Branżowej Szkole I Stopnia im. S. Staszica w Łomży, ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia i będę
przestrzegał (a) wszelkich obowiązujących zasad higieny, bezpieczeństwa i procedur.
 
Z uwagi na udział w wyżej wymienionych zajęciach mam świadomość zwiększonego zagrożenia mojego / mojego dziecka* zarażeniem COVID-19.
 
Oświadczam, że jestem zdrowy(a) / moje dziecko* jest zdrowe i nie przejawiam / nie przejawia* objawów sugerujących choroby zakaźnych , tj. duszności, kaszlu, kataru, gorączki, biegunki, utraty apetytu, utraty węchu lub smaku i innych niepokojących objawów.
 
Oświadczam, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, nie będę wnosił(a) z tego tytułu roszczeń do Branżowej Szkoły I Stopnia im. S. Staszica w Łomży.
 
 
 
Na końcu oświadczenia prosimy wstawienie daty oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia)- *niepotrzebne skreślić.
 
W związku z tym, uczniowie powinni zapisywać się na konsultacje do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie zapisał się na konsultacje, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem, że limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.
Prosimy również o zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących konsultacji w szkole:
Przypominamy, że w budynku szkoły nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa - konieczne jest zasłanianie ust i nosa, dezynfekowanie rąk, a także utrzymywanie dystansu społecznego. Dezynfekcja rąk odbywać się będzie wewnątrz szkoły, przy wejściu od strony ulicy Wojskiego Polskiego. W salach lekcyjnych obowiązywać będzie odległość 2m między uczniami. Na jedną osobę, przypadać może jedynie 4m2. Wymiar godzin został ustalony przez Dyrektora Szkoły.
 
 
 
Harmonogram Konsultacji:
 
Klasy III
08.06.2020r. (godz.12.30-14.00)
Danuta Jankowska- sala nr 11
Emilia Salamon- sala nr 8
Marcin Długokencki- sala nr 12
 
09.06.2020r. (godz.12.30-14.00)
Grzegorz Filipkowski-sala nr 8
 
Klasy I i II
10.06.2020r. (godz. 12.30-14.00)
Elżbieta Kęsik- sala nr 12
 
17.06.2020r. (godz. 11.00-12.30)
Danuta Jankowska- sala nr 11
Elżbieta Kęsik- sala nr 12
Ilona Baczewska -sala nr 8
Mariusz Winiarczyk- sala nr 7
Emilia Salamon- Przestrzelska- sala nr 10
 
18.06.2020 (godz. 11.00-12.30)
Marcin Długokencki- sala na 12
 
19.06.2020r. (godz. 11.00-12.30)
Ewa Sobczyńska-sala nr 11
 
 
Zastępca Dyrektora Szkoły,
Grzegorz Filipkowski

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.