Friday 4 December 2020

AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT

 

W związku z nowymi decyzjami rządu związanymi z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że nauczanie zdalne zostaje przedłużone do dnia 29 listopada, 2020r.

Przypominamy również, iż od 3 listopada realizacja nauki zdalnej w naszej szkole odbywać się będzie na internetowej platformie TEAMS. Po otrzymaniu swego loginu i hasła, każdy uczeń  Branżowej Szkoły zobowiązany jest do zalogowania się oraz brania udziału w zajęciach zgodnie z planem zajęć obowiązującym w szkole podczas nauczania stacjonarnego.  

Ponadto do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Filipkowski

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.