Avatar Slide Galleria

AKTUALNOŚCI

UWAGA- ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH WE WSZYSTKICH ZAWODACH!

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.
Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.
 
Grzegorz Filipkowski
z-ca Dyrektora

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.

Znajdź nas na INSTAGRAMIE

INSTAGRAM