Start

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Pragniemy podzielić się z Państwem kilkoma naszymi przemyśleniami i wnioskami z nich płynącymi. Niewykluczone, że niektórzy spośród Rodziców – zwłaszcza tych, którym ich pociechy dostarczają więcej trosk niż inne – zainteresują się poniższymi refleksjami.

Wieloletnie doświadczenie, jakie posiadamy w pracy z dziećmi i młodzieżą, przejawiającymi mniejsze zdolności w zakresie nauki szkolnej pozwala nam na sformułowanie wniosków, które warto by Państwo poznali.

 

Pierwsze niepowodzenia edukacyjne i pedagogiczne na etapie nauki szkolnej nie zawsze bywają odbierane jako powód do szczegółowego poznania ich przyczyn. Dość często niektórzy z Rodziców tłumaczą je sobie w znacznym uproszczeniu – „jeszcze jest zbyt mały, wyrośnie, spoważnieje i będzie dobrze”. Bywa i tak, ale w znaczącej liczbie przypadków problemy się kumulują i pogłębiają. Braki wiedzy i umiejętności powstałe w jednej klasie – mimo promocji do następnej – dają o sobie znać na kolejnych etapach nauki.W końcu jest ich tyle, że okazuje się zbyt trudne, a czasem nawet niemożliwe ich uzupełnienie. Szkoła podstawowa czy gimnazjum obwodowe nie posiada najczęściej warunków do pracy z uczniami wykazującymi opóźnienie w realizacji obowiązującego w nich programu. Uczeń z problemem w przyswajaniu wiedzy nie nadąża za tempem pracy reszty klasy, jego zaległości rosną, a chęć do nauki maleje. Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy zniechęca się na tyle, że zaczyna unikać szkoły, wagaruje lub symuluje kolejne choroby, by nie uczestniczyć w zajęciach.
Czas spędzony poza szkołą, gdy dziecko powinno być na lekcjach, to nie tylko strata okazji do przyswojenia kolejnej „porcji” wiedzy. To także liczne zagrożenia wychowawcze – kontakt z osobami z marginesu społecznego, liczne przypadki sięgania po używki, środki odurzające, a nawet zachowania niezgodne z prawem, to dość typowe scenariusze spędzania czasu przewidzianego na naukę poza szkołą.

Jeśli Państwa dziecko uczęszcza do szóstej klasy szkoły podstawowej lub rozpoczęło naukę w gimnazjum i zauważacie Państwo jego zniechęcenie do nauki, chodzenia do szkoły, bądź obiektywne trudności z nauką, warto skorzystać z pomocy specjalistów. To najczęściej pozwala wybrać najlepsze rozwiązania i podjąć działania, które uchronią dziecko przed wieloma zagrożeniami. Jednym z nich jest z pewnością szkoła z programem dostosowanym do możliwości uczniów mniej predysponowanych do przyswojenia całości programu obowiązującego w typowych szkołach. Nie warto ryzykować dalszych opóźnień w nauce. Każdy brak promocji do następnej klasy, to ryzyko utraty szansy na dokończenie nauki w szkole dla młodzieży. Najbliższe gimnazjum, to nie zawsze najlepsza szkoła dla Państwa pociechy – warto znaleźć taką, w której ma większą szansę na ukończenie w terminie. Taką właśnie szkołą jest Gimnazjum Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy im. Stanisława Staszica w Łomży. Program i kadra pedagogiczna ukierunkowane są na pomoc w przezwyciężeniu problemów edukacyjnych i uzupełnienie zaległości powstałych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Część zajęć teoretycznych zastępuje tu przysposobienie do określonej pracy w zawodzie. To pierwszy krok do ukierunkowania konkretnych zainteresowań zawodowych. Często młodzież doskonale odnajduje się w sytuacjach wykonywania prostych prac i zyskuje motywację do realnego wyboru kierunku rozwoju zawodowego. Do dyspozycji rodziców i uczniów mamy nie tylko doświadczonych nauczycieli i wychowawców, pedagoga szkolnego, ale także działającą w tym samym budynku Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która może przeprowadzić nie tylko niezbędne badania, postawić obiektywną diagnozę, jak również wydać stosowne zaświadczenie o potrzebie kształcenia w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do określonej pracy. Nasi doradcy zawodowi pomogą w trafnym wyborze kierunku kształcenia. Naturalny dla wielu naszych gimnazjalistów staje się wybór zasadniczej szkoły zawodowej na dalszy etap edukacyjny. Taką szkołą również dysponujemy. Uczeń w bezstresowy sposób, kończąc gimnazjum przechodzi do ZSZ z klasami wielozawodowymi. Ten sam budynek, znani nauczyciele i wielu gimnazjalnych kolegów ułatwia mu odnalezienie się w tego typu szkole. Wybór zawodu ułatwiają wcześniejsze doświadczenia z przyuczeniem do pracy, doradztwo zawodowei pełna oferta wszelkich zawodów, przewidzianych ta formą kształcenia.

Wierzymy, że dla wielu z Państwa nasze przemyślenia i refleksje okażą się pomocne przy podejmowaniu decyzji o sposobie rozwiązania problemów szkolnych własnych dzieci, a pociechom zaoszczędzi to dalszych porażek edukacyjnych, rozczarowań życiowych, a także ewentualnych zagrożeń społecznych i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych.

Jesteśmy otwarci na każdy kontakt z Państwa strony, pomoc w poszukiwaniu najtrafniejszych rozwiązań i podejmowaniu najkorzystniejszych decyzji.

 

z poważaniem
Dyrekcja Gimnazjum
Stowarzyszenia Wspierania Edukacji
i Rynku Pracy im. Stanisława Staszica
w Łomży

 

 

 

Zapraszamy na nasz kanał youtube

Znajdź nas na facebooku

reklama

Previous ◁ | ▷ Next