Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA(podanie do pobrania) i (podanie do wypełnienia elektronicznego)

TECHNIKUM FRYZJERSKIE(podanie do pobrania) i (podanie do wypełnienia elektronicznego)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE o profilu medyczno-kosmetycznym - (podanie do pobrania) i (podanie do wypełnienia elektronicznego)

 

Podania do wyżej wymienionych szkół można pobrać, wydrukować i dostarczyć do kancelarii szkół lub wypełnić elektronicznie i przesłać na adres mailowy naszej szkoły - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do wyżej wymienionych szkół powinni dostarczyć do kancelarii szkół w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły na formularzu szkoły
  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla (oryginał)
  • zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego lub ze szkoły podstawowej (oryginał)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
  • 2 fotografie

 

Składanie dokumentów odbywa się w terminie do 30 czerwca br.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

  • kolejność zgłoszeń kandydatów

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół mają:

  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

Zapraszamy na nasz kanał youtube

Znajdź nas na facebooku

reklama

Previous ◁ | ▷ Next