Pożegnanie absolwentow

 

Z łezką woku żegnali się z Naszą Szkoła tegoroczni  absolwenci. Grupa 29. uczniów klas trzecich i 7. z klas drugich 14. czerwca odebrała świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przed nimi jeszcze trudna droga przez egzaminy zawodowe, by móc powiedzieć „mam zawód”. Obejrzyj film z pożegnania absolwentów.

 

Jedyna taka studniówla

 Polonezem Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz rozpoczęli swój pierwszy dorosły bal uczniowie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy im. Stanisława Staszica w Łomży. Ich studniówka różniła się zdecydowanie od innych, organizowanych w tych dniach – prócz uczniów technikum fryzjerskiego i hotelarskiego uczestniczyli w niej uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Pierwsza grupa rozpoczęła odliczanie dni do matury, druga – do egzaminu zawodowego.

więcej : Jedyna taka studniówla

Konkurs 3 x Zdrowie

Konkurs „3 x Zdrowie” zgromadził Zambrowie reprezentacje czterech zasadniczych szkół Zawodowych Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy. Rywalizacja w konkursach: kulinarnym i plastycznym oraz rozgrywki w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców odbyła się pomiędzy uczniami z Łomży, Siemiatycz, Wasilkowa i Zambrowa. Ekipę ZSZ im. Stanisława Staszica tworzyli: Ewa Rozwadowska i Ewa Lewańska – tenis stołowy dziewcząt,

więcej : Konkurs 3 x Zdrowie

Sprawny w zawodzie fryzjer

Dorota Siok od najmłodszych lat marzyła, żeby zostać fryzjerką. Lata nauki w „podstawówce” i gimnazjum ugruntowały w niej przekonanie, że praca w tym zawodzie jest jej powołaniem. Z pełną świadomością wybrała Zasadniczą

więcej : Sprawny w zawodzie fryzjer

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

       

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do wyżej wymienionej szkoły powinien dostarczyć do kancelarii szkół w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły na formularzu szkoły pobierz,
  • dwie fotografie,
  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.


Składanie dokumentów odbywa się w terminie do 30 czerwca br.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
  • kolejność zgłoszeń kandydatów.


Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół mają:

  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA


Branżowa Szkoła II Stopnia rozpocznie działalność 1 września 2020 roku.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność 1 września 2017 roku. Utworzono klasę siódmą dla uczniów z trudnościami w nauce. Jest to klasa z przygotowaniem do określonej pracy w wybranym zawodzie. Uczeń może wybrać jeden z poniższych zawodów:

- fryzjer

- piekarz

- cukiernik

- mechanik pojazdów samochodowych

- stolarz

- kucharz

 

Kandydat do oddziału przysposabiającego do pracy w określonym zawodzie powinien przedstawić opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Podanie do Szkoły Podstawowej pobierz

More Articles...

  1. "Staszicówka" będzie kształcić przyszłych strażaków

Zapraszamy na nasz kanał youtube

Znajdź nas na facebooku

reklama

Previous ◁ | ▷ Next