O nas

 

 

 

 

  

  

 

 

      

          Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży powstało w roku 1995. Jest organem prowadzącym 14 szkół, które zlokalizowane są na terenie miast: Łomża, Zambrów, Mały Płock, Siemiatycze i Wasilków.

        Są to następujące typy szkół: gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych i uzupełniające liceum ogólnokształcące dla
dorosłych. Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. Do szkół dziennych dla młodzieży uczęszcza ogółem około 700 uczniów, do szkół zaocznych dla dorosłych uczęszcza ponad 200 słuchaczy, Nauka w szkołach dziennych dla młodzieży jest bezpłatna. Ogółem Stowarzyszenie zatrudnia ponad 70 nauczycieli.

         Dojazd do szkoły autobusami komunikacji miejskiej liniami:
2,6,13 - przystanek w okolicach Parafii św. Brunona (ul. Wojska Polskiego), 200 m od szkoły.
8,3,9 - przystanek na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego/Sikorskiego 200 m od szkoły.
5,6,7 - przystanek w okolicach ul. Fabrycznej 80 m od szkoły.

Szkoła znajduje się około 400 m. od dworca PKS.

 

 

Szkoły w Łomży:    

 

 

Dla młodzieży :

- Gimnazjum 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- Liceum o Profilu Pożarniczym

 

Dla dorosłych :

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

- Policealna Szkoła dla Dorosłych

 

        Gimnazjum SWEiRP im. St. Staszica w Łomży powstało w 2002 roku - uczy się w nim ponad 100 uczniów. Gimnazjum posiada także oddziały przysposabiające do pracy w określonym zawodzie. Skupia przede wszystkim uczniów z trudnościami w nauce. Uczniowie tych klas poza realizacją nauki w szkole (program przystosowany do predyspozycji uczniów) przyuczają się do określonej pracy w 25 zakładach pracy, warsztatach szkolnych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży w następujących zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, introligator, stolarz, fryzjer. Po zakończeniu gimnazjum absolwenci kontynuują naukę w szkole zawodowej zdobywając wybrany zawód.

           Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Łomży, powstała w roku 1997. Szkoła posiada klasy wielozawodowe i kształci w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, stolarz, sprzedawca, introligator, kucharz małej gastronomi, fryzjer, masarz - wędliniarz. Praktycznej nauki zawodu młodzież uczy się w 36 prywatnych zakładach pracy oraz warsztatach szkolnych. Do szkoły uczęszcza ponad 150 osób. Od początku istnienia szkoły, ukończyło ją ponad 300 absolwentów.

        Liceum Ogólnokształcące ( profil pożarniczy ) rozpoczyna działalność z dniem 1. września 2015r.Jest to liceum o profilu pożarniczym. W trakcie nauki oprócz realizacji programu liceum młodzież będzie uczestniczyć:

 • W Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej zdobywając dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie:

  - prewencji p.poż
  - kwalifikowanej pierwszej pomocy
  - znajomości i obsługi sprzętu ratowniczo-gaśniczego
  - prowadzenia pojazdów samochodowych (kurs kat. B)

 • W obozach treningowych i kondycyjnych;

 • W zgrupowaniach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

        Celem szkoły jest przygotowanie kandydatów do szkół pożarniczych wszystkich szczebli oraz służby w jednostkach Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

        II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży powstało w roku 1998. Uczęszcza do niego 60 słuchaczy - absolwentów gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej. Do końca roku 2007 szkołę ukończyło ponad 180 absolwentów. Egzamin dojrzałości zdało 150 absolwentów.


Zapraszamy również na stronę internetową szkoły SWEiRP w Zambrowie

 


 

Zapraszamy na nasz kanał youtube

Znajdź nas na facebooku

reklama

Previous ◁ | ▷ Next