Avatar Slide Galleria

Ku Czci Pamięci Tych, Którzy Odeszli.....

 
 
Na cmentarzach można już zauważyć przygotowania do zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Wiele osób odwiedzających swoich bliskich sprząta już groby, zapala znicze, stawia kwiaty aby oddać cześć swoim najbliższym, a także uczcić ich pamięć.
Jak co roku, uczniowie łomżyńskiej "Staszicówki" wraz ze swoimi nauczycielami wzięli udział w akcji porządkowania opuszczonych grobów zabytkowego cmentarza przy ulicy Kopernika w Łomży. Tym symbolicznym gestem chcieliśmy uczcić pamięć tych, których już nie ma wśród nas......
 
 
 
 
 
Warto też wiedzieć, iż w 1801 poza ówczesnymi granicami Łomży został wytyczony teren przeznaczony dla nowego cmentarza rzymskokatolickiego. W latach trzydziestych XIX wieku dołączono obok wydzielony teren dla cmentarza ewangelickiego, a w początkach lat sześćdziesiątych także dla cmentarza prawosławnego. Granice rozdzielające te trzy nekropolie ulegały zmianom i w końcu uległy niemal całkowitemu zatarciu. Dziś te nekropolie tworzą tzw. zespół cmentarzy wyznaniowych i komunalnych. Zespół cmentarny jest jedną z najstarszych nekropolii w Polsce. Co roku poszczególne nagrobki są remontowane. Na XIX-wiecznym cmentarzu łomżyńskim znajduje się ponad 560 zabytkowych nagrobków zróżnicowanych pod względem stylowym, artystycznym i materiałowym. Zachowały się grobowce i nagrobki w stylu klasycystycznym, neoklasycystycznym, neogotyckim, eklektycznym, niektóre z elementami neorenesansowymi. Łomżyńska nekropolia została wpisana do rejestru zabytków decyzją z dnia 26 listopada 1985 wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży, pod numerem rejestru 211.
 

Europejski Dzień Języków Obcych

 
W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków.
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.
 
 
Jednym z ciekawszych tematów do realizacji na lekcjach języka angielskiego jest A week in London. Uczniowie zawsze bardzo chętnie biorą udział w lekcjach, podczas których mogą poznać zwyczaje w krajach anglojęzycznych, kulturę oraz dowiedzieć się, w jaki sposób czas wolny spędzają ich rówieśnicy w innych krajach.
 
 
Jak dobrze znasz Londyn?
Wszyscy mieliśmy okazję słyszeć nie raz o jednej z Europejskich stolic- Londynie. Część z Nas miała nawet okazję tam być  Wspaniałe muzea, galerie, restauracje, kluby muzyczne – Londyn ma sporo do zaoferowania. W ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych, podczas dzisiejszej lekcji, nasi uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o stolicy Zjednoczonego Królestwa oraz poznać podstawowe słownictwo związane z miastem oraz zwiedzaniem!!
 
 
 

Dzień Edukacji Narodowej

Z Okazji Dnia Edukacji Narodowej naszym Nauczycielom, Dyrekcji, Pracownikom oraz Uczniom z Łomży, Zambrowa oraz Siemiatycz pragniemy złożyć Najserdeczniejsze Życzenia‼
 
Nauczycielom składamy szczególne podziękowania za trud wkładany w wychowywanie młodego pokolenia, które jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych i najważniejszych zadań dzisiejszego świata‼
 
Wam Drodzy Uczniowie oraz Słuchacze,
Pragniemy życzyć jak najlepszych wyników w nauce, poczucia satysfakcji z wyboru naszej placówki, mnóstwo uśmiechu na co dzień oraz samych sukcesów w życiu codziennym‼
 
 
 Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy‼
 
 

 

Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni

 
 20 października społeczność kucharska świętuje Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni. Święto zainicjował w 2004 r. dr Billy Gallagher ówczesny lider Stowarzyszenia WACS (Szefów Kuchni). Przyświecał mu bardzo szczytny cel: to nie tylko szerzenie wiedzy o zawodzie Szefa Kuchni, ale i dzielenie się posiłkiem z potrzebującymi.
Warto przypomnieć, iż jednym z często wybieranych zawodów w Naszej szkole jest zawód KUCHARZ❗❗
 
 
 
 
 
 
 
Kucharz – osoba, która przyrządza zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej potrawy w zakładach gastronomicznych, najczęściej według zamówienia przyjętego przez kelnera. Kucharze – w okresie wczesnego średniowiecza grupa książęcej ludności służebnej, która zajmowała się przygotowaniem jedzenia dla monarchy.
Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia i zdaniu egzaminu, uzyskuje się kwalifikację TG.07 — sporządzanie potraw i napojów. W tym momencie można już zacząć szukać pracy w zawodzie kucharza. Możesz też kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.
 
 
Postaw na Zawód- Dołącz do Staszicówki❗❗❗
 
 
 

Wycieczka Po Wiedzę, Czyli Przyjemne z „Pożytecznym”