Ku Czci Pamięci Tych, Którzy Odeszli.....

  • Print
 
 
Na cmentarzach można już zauważyć przygotowania do zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Wiele osób odwiedzających swoich bliskich sprząta już groby, zapala znicze, stawia kwiaty aby oddać cześć swoim najbliższym, a także uczcić ich pamięć.
Jak co roku, uczniowie łomżyńskiej "Staszicówki" wraz ze swoimi nauczycielami wzięli udział w akcji porządkowania opuszczonych grobów zabytkowego cmentarza przy ulicy Kopernika w Łomży. Tym symbolicznym gestem chcieliśmy uczcić pamięć tych, których już nie ma wśród nas......
 
 
 
 
 
Warto też wiedzieć, iż w 1801 poza ówczesnymi granicami Łomży został wytyczony teren przeznaczony dla nowego cmentarza rzymskokatolickiego. W latach trzydziestych XIX wieku dołączono obok wydzielony teren dla cmentarza ewangelickiego, a w początkach lat sześćdziesiątych także dla cmentarza prawosławnego. Granice rozdzielające te trzy nekropolie ulegały zmianom i w końcu uległy niemal całkowitemu zatarciu. Dziś te nekropolie tworzą tzw. zespół cmentarzy wyznaniowych i komunalnych. Zespół cmentarny jest jedną z najstarszych nekropolii w Polsce. Co roku poszczególne nagrobki są remontowane. Na XIX-wiecznym cmentarzu łomżyńskim znajduje się ponad 560 zabytkowych nagrobków zróżnicowanych pod względem stylowym, artystycznym i materiałowym. Zachowały się grobowce i nagrobki w stylu klasycystycznym, neoklasycystycznym, neogotyckim, eklektycznym, niektóre z elementami neorenesansowymi. Łomżyńska nekropolia została wpisana do rejestru zabytków decyzją z dnia 26 listopada 1985 wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży, pod numerem rejestru 211.