Friday 10 July 2020

REKRUTACJA- rok szkolny 2020/2021

 

Drodzy Ósmoklasiści, Kandydaci do szkół!

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się kolejny etap edukacyjny– nauka w szkole ponadpodstawowej.

Rekrutacja do klasy pierwszej już trwa! 

Co musisz zrobić, aby do Nas dołączyć?
– wybierz swój wymarzony zawód,
– wejdź na naszą stronę http://przyjaznaszkola.com.pl/…/rekrutacja-na-r-szk-2020-20…, wypełnij wniosek online i wyślij go do Nas.

Zespół Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy ma bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do Ciebie!!!

 

Wybierając naszą ofertę wybierasz ZAWODY z PRZYSZŁOŚCIĄ!!!

 

Liczy się kolejność składanych wniosków. Liczba miejsc jest ograniczona- POWODZENIA!!!

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 2020

Publikujemy dla Państwa Harmonogram Egzaminów Zawodowych w zawodach: fryzjer, kucharz oraz sprzedawca. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia im. S. Staszica w Łomży proszeni są o odebranie terminarza osobiście w dniach od 15 do 17 czerwca w Kancelarii Szkoły w godzinach od 8.00-14.00. 

W przypadku pozostałych zawodów, informacje o terminach egzaminów uzyskać można wyłącznie u  swych pracodawców.

Z poważaniem,

Grzegorz Filipkowski

 

 

TERMINARZ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

I SZKOŁY POLICEALNEJ W ŁOMŻY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

EGZAMIN PISEMNY – 23.06.2020

Godzina

Zawód

Skład komisji

10.00

60 min

KUCHARZ – TG07

1. Kośnik Weronika

2. Przestrzelska Izabela

3. Wałkuska Magdalena

4. Wiśniewska Agnieszka

SPRZEDAWCA – AU.20

1. Żyjewska Aleksandra

2. Chojnowska Joanna

3. Mikucka Wiktoria

FRYZJER – A.23

1. Borawska Aleksandra – SP

2. Brzostek Milena - SP

3. Trzaska Patrycja - SP

1. Marcin Długokencki

2. Natalia Grądzka

3. Marzena Pachucka

12.00

60 min

FRYZJER – AU.21

1. Łępicka Alicja

2. Sulewska Paulina

3.Czarkowska Natalia – abs.

4. Kosińska Anna – abs.

FRYZJER – A.19

1. Dobosz Katarzyna - SP

2. Kozikowska Justyna- SP

3. Poliński Łukasz - SP

1. Grzegorz Filipkowski

2. Adam Modzelewski

3. August Mrozowicz

 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY – 22.06.2020 (projekt)

Godzina

Zawód

Skład komisji

9.00

120 min

FRYZJER – A.23

1. Bołtryk Natalia - SP

2. Borawska Aleksandra -SP

3. Brzostek Milena - SP

4. Murawska Magdalena - SP

5. Święcicka Marta Małgorzata - SP

6. Trzaska Patrycja - SP

7. Ulewicz Sandra - SP

1. Maria Krzyżanowska

2. Danuta Jankowska

3. Aleksandra Matejkowska

 

 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY – 29.06.2020

Godzina

Zawód

Skład komisji

9.00

180 min

FRYZJER – A.19

1. Kosińska Anna – abs.

2. Kozikowska Justyna - SP

 

1. Marlena Kamińska - egzaminator

2. Ewa Sobczyńska

3. Aleksandra Matejkowska

 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY – 30.06.2020

Godzina

Zawód

Skład komisji

9.00

180 min

 

FRYZJER – AU.21

1. Łępicka Alicja - Łomża

2. Sulewska Paulina - Łomża

3. Pisiak Patrycja - Kolno

4. Zduńczyk Patryk- Kolno

1. Marzena Miecznikowska - egzaminator

2. Ilona Baczewska

3. Marzena Pachucka

15.00

180 min

FRYZJER – AU.21

1. Pucyk Natalia - Pisz

2. Ruchała Martyna - Kolno

3. Jakimiuk Natalia - Siemiatycze

4. Wesołowska Magdalena - Siemiatycze

1. Marzena Miecznikowska - egzaminator

2. Grzegorz Filipkowski

3. Jolanta Karowowska

 

TERMINARZ EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH – SPRZEDAWCA

MIEJSCE EGZAMINU – CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŁOMZY ul. Przykoszarowa 22 tel.: 2182790

1. CHOJNOWSKA JOANNA -30.06.2020 godz.: 12.00

2.MIKUCKA WIKTORIA-30.06.2020 godz.: 16.00

3. ŻYJEWSKA ALEKSANDRA-30.06.2020 godz.: 16.00

Uczeń ma mieć ze sobą:

-dowód tożsamości

- długopis piszący w kolorze czarnym

- rękawiczki ochronne + maseczka

 

Informujemy o konieczności stawieniu się na egzamin 30 minut przed jego rozpoczęciem

  

TERMINARZ EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH – KUCHARZ

MIEJSCE EGZAMINU –  ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4 W ŁOMŻY ul. Zielona 21 TEL.: 2165218

1. KOŚNIK WERONIKA- 2.07.2020 godz.: 8.00

2. PRZESTRZELSKA IZABELA- 2.07.2020 godz.: 8.00

3. WAŁKUSKA MAGDALENA-2.07.2020 godz.: 8.00

4. WIŚNIEWSKA AGNIESZKA - 2.07.2020 godz.: 8.00

Uczeń ma mieć ze sobą:

- dowód tożsamości

- książeczka zdrowia

- ubranie robocze+ nakrycie głowy

- rękawiczki ochronne + maseczka

 

Informujemy o konieczności stawieniu się na egzamin 45 minut przed jego rozpoczęciem

 

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice,
 
Pragniemy poinformować, że od 8 czerwca 2020 r. rozpoczynamy konsultacje przedmiotowe z nauczycielami dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia im. S. Staszica w Łomży.
Udział w zajęciach jest dobrowolny, a chętni uczniowie powinni "zapisywać się" na konsultacje do wybranego nauczyciela, np. poprzez wiadomość na MESSENGERZE. Wymiar godzin został ustalony przez Dyrektora Szkoły
Do szkoły należy przyjść z wydrukowanym lub odręcznie napisanym oświadczeniem podpisanym przez
a) rodzica/opiekuna ucznia nieletniego,
b) pełnoletniego ucznia.
 
TREŚĆ OŚWIADCZENIA
 
 
W związku z rozpoczęciem konsultacji przedmiotowych w Branżowej Szkole I Stopnia im. S. Staszica w Łomży, ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia i będę
przestrzegał (a) wszelkich obowiązujących zasad higieny, bezpieczeństwa i procedur.
 
Z uwagi na udział w wyżej wymienionych zajęciach mam świadomość zwiększonego zagrożenia mojego / mojego dziecka* zarażeniem COVID-19.
 
Oświadczam, że jestem zdrowy(a) / moje dziecko* jest zdrowe i nie przejawiam / nie przejawia* objawów sugerujących choroby zakaźnych , tj. duszności, kaszlu, kataru, gorączki, biegunki, utraty apetytu, utraty węchu lub smaku i innych niepokojących objawów.
 
Oświadczam, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, nie będę wnosił(a) z tego tytułu roszczeń do Branżowej Szkoły I Stopnia im. S. Staszica w Łomży.
 
 
 
Na końcu oświadczenia prosimy wstawienie daty oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia)- *niepotrzebne skreślić.
 
W związku z tym, uczniowie powinni zapisywać się na konsultacje do wybranego nauczyciela. Uczeń, który nie zapisał się na konsultacje, może w nich uczestniczyć, jedynie pod warunkiem, że limit miejsc w klasie nie został wyczerpany – w przeciwnym razie nauczyciel nie wyraża zgody na jego udział w zajęciach.
Prosimy również o zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących konsultacji w szkole:
Przypominamy, że w budynku szkoły nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa - konieczne jest zasłanianie ust i nosa, dezynfekowanie rąk, a także utrzymywanie dystansu społecznego. Dezynfekcja rąk odbywać się będzie wewnątrz szkoły, przy wejściu od strony ulicy Wojskiego Polskiego. W salach lekcyjnych obowiązywać będzie odległość 2m między uczniami. Na jedną osobę, przypadać może jedynie 4m2. Wymiar godzin został ustalony przez Dyrektora Szkoły.
 
 
 
Harmonogram Konsultacji:
 
Klasy III
08.06.2020r. (godz.12.30-14.00)
Danuta Jankowska- sala nr 11
Emilia Salamon- sala nr 8
Marcin Długokencki- sala nr 12
 
09.06.2020r. (godz.12.30-14.00)
Grzegorz Filipkowski-sala nr 8
 
Klasy I i II
10.06.2020r. (godz. 12.30-14.00)
Elżbieta Kęsik- sala nr 12
 
17.06.2020r. (godz. 11.00-12.30)
Danuta Jankowska- sala nr 11
Elżbieta Kęsik- sala nr 12
Ilona Baczewska -sala nr 8
Mariusz Winiarczyk- sala nr 7
Emilia Salamon- Przestrzelska- sala nr 10
 
18.06.2020 (godz. 11.00-12.30)
Marcin Długokencki- sala na 12
 
19.06.2020r. (godz. 11.00-12.30)
Ewa Sobczyńska-sala nr 11
 
 
Zastępca Dyrektora Szkoły,
Grzegorz Filipkowski

MATURA 2020

Pani Matura łaskawą Ci będzie,
gdy przez pilną naukę
mądrości przybędzie.

 

Połamania Piór oraz jak Najlepszych Wyników na Maturze Słuchaczom II LO dla Dorosłych życzy ZSSWEiRP w Łomży!

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 

 

Naszym celem jest...
by nauka stała się przyjemnością!
 
 
 
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- (podanie do pobrania)
 
 

Jeśli do tej pory szkoła kojarzyła Ci się wyłącznie ze stresem, a strach przed odpowiedzią "przy tablicy" nie pozwalał zasnąć, zapisz się do "II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łomży" i przekonaj się, że wcale nie musi tak być.....

Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie, rzetelnie przekazywana wiedza i przyjazna atmosfera. Stawiamy na pozytywne relacje między nauczycielami a słuchaczami, co z pewnością sprzyja nauce. Naszą kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu dorosłych. Potrafią w odpowiedni sposób przekazać wiedzę zarówno tym, którzy niedawno opuścili szkolne ławki, jak i tym, dla których szkoła to odległa przeszłość. Wszystkim zapewniamy bezstresową naukę, życzliwość i szacunek.

 

NAUKA ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE ZAOCZNYM W SOBOTY I NIEDZIELEZdajemy sobie sprawę z tego, że nasi słuchacze to osoby podejmujące pracę zawodową, mające rodziny, dlatego nie obarczamy ich nieskończoną ilością obowiązków. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby już w szkole można było zdobyć pełną wiedzę, bez dodatkowych godzin "wkuwania" w domu. Jesteśmy też otwarci na indywidualne potrzeby naszych słuchaczy, służymy pomocą w każdej sytuacji.

 

PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA, KTÓREMU WARTO ZAUFAĆ!

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni dostarczyć do kancelarii szkół w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły na formularzu szkoły,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej (oryginał),
  • 2 fotografie

 

 

Podanie do II LO dla Dorosłych można:

a) pobrać, wypełnić elektronicznie i wysłać na adres mailowy szkoły - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,


b) pobrać, wydrukować, wypełnić i przesłać Pocztą Polską na adres szkoły:

II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

ul. Wojska Polskiego 113

18-400 Łomża

 

c) Pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć osobiście do Kancelarii Szkoły w godzinach 08.00-14.00 (adres jak wyżej).

 

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.