Ku Czci Pamięci Tych, Którzy Odeszli.....

 
 
Na cmentarzach można już zauważyć przygotowania do zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Wiele osób odwiedzających swoich bliskich sprząta już groby, zapala znicze, stawia kwiaty aby oddać cześć swoim najbliższym, a także uczcić ich pamięć.
Jak co roku, uczniowie łomżyńskiej "Staszicówki" wraz ze swoimi nauczycielami wzięli udział w akcji porządkowania opuszczonych grobów zabytkowego cmentarza przy ulicy Kopernika w Łomży. Tym symbolicznym gestem chcieliśmy uczcić pamięć tych, których już nie ma wśród nas......
 
 
 
 
 
Warto też wiedzieć, iż w 1801 poza ówczesnymi granicami Łomży został wytyczony teren przeznaczony dla nowego cmentarza rzymskokatolickiego. W latach trzydziestych XIX wieku dołączono obok wydzielony teren dla cmentarza ewangelickiego, a w początkach lat sześćdziesiątych także dla cmentarza prawosławnego. Granice rozdzielające te trzy nekropolie ulegały zmianom i w końcu uległy niemal całkowitemu zatarciu. Dziś te nekropolie tworzą tzw. zespół cmentarzy wyznaniowych i komunalnych. Zespół cmentarny jest jedną z najstarszych nekropolii w Polsce. Co roku poszczególne nagrobki są remontowane. Na XIX-wiecznym cmentarzu łomżyńskim znajduje się ponad 560 zabytkowych nagrobków zróżnicowanych pod względem stylowym, artystycznym i materiałowym. Zachowały się grobowce i nagrobki w stylu klasycystycznym, neoklasycystycznym, neogotyckim, eklektycznym, niektóre z elementami neorenesansowymi. Łomżyńska nekropolia została wpisana do rejestru zabytków decyzją z dnia 26 listopada 1985 wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży, pod numerem rejestru 211.
 

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.

Znajdź nas na INSTAGRAMIE

INSTAGRAM