Monday 25 January 2021

Nabór 2020


 

 

 

Nabór do Branżowej Szkoły I Stopnia im. S. Staszica w Łomży 2020

Nabór do szkoły trwa od 04 maja 2020 do 30 czerwca 2020

W przypadku wolnych miejsc może być przedłużony do 20 sierpnia 2020r.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA(podanie do pobrania)

 

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni dostarczyć do kancelarii szkół w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie do szkoły na formularzu szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
 • 2 fotografie,
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z zakładem pracy.

Szkoła pomaga uczniowi wybrać Zakład Pracy w którym będzie odbywał przygotowanie zawodowe. Umowę o pracę uczeń może zawrzeć bezpośrednio z pracodawcą lub z CECHEM RZEMIEŚLNIKÓW I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W ŁOMŻY

(Giełczyńska 4, 18-400 Łomża, telefon: 86 216 30 40)

 

Podanie do Branżowej Szkoły I Stopnia można:

a) pobrać, wypełnić elektronicznie i wysłać na adres mailowy szkoły - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

 

b) pobrać, wydrukować, wypełnić i przesłać Pocztą Polską na adres szkoły:

Branżowa Szkoła I Stopnia im. S. Staszica

ul. Wojska Polskiego 113

18-400 Łomża

 

c) Pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć osobiście do Kancelarii Szkoły w godzinach 08.00-14.00 (adres jak wyżej).

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA(podanie do pobrania)

 

Podania o przyjęcie do Szkoły można dostarczać od 04 maja do 30 czerwca. Pozostałe dokumenty należy dostarczyć po zakończeniu zajęć dydaktycznych

 

 Szkoła Branżowa im. Stanisława Staszica w Łomży oferuje naukę w następujących zawodach:

 

 • fryzjer (15 miejsc)
 • kelner (15 miejsc)
 • kucharz (15 miejsc)
 • pracownik obsługi hotelowej (15 miejsc)
 • cukiernik (15 miejsc)
 • piekarz (15 miejsc)
 • sprzedawca (15 miejsc)
 • mechanik pojazdów samochodowych (15 miejsc)
 • lakiernik samochodowy (15 miejsc)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych (15 miejsc)
 • blacharz samochodowy (15 miejsc)
 • elektryk (15 miejsc)
 • stolarz (15 miejsc)
 • ślusarz (15 miejsc)
 • drukarz offsetowy
 • monter sieci i instalacji sanitarnych (15 miejsc)
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (15 miejsc)
 • drukarz offsetowy (15 miejsc)

 


O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • kolejność zgłoszeń kandydatów