Szkoła Podstawowa

    

    Z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum Sweirp im. St. Staszica przekształcone zostanie w Szkołę Podstawową. W szkole tej dla uczniów klas VII i VIII utworzone zostaną oddziały przysposabiające do pracy. W oddziałach przysposabiających do pracy, kształcenie ogólne realizowane będzie zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

   W ramach Szkoły Podstawowej działać będą również klasy II i III Gimnazjum aż do ich wygaśnięcia. Gimnazjum zakończy swoją działalność z końcem roku szkolnego  2018/2019.

 

       

 

 

 

Zapraszamy na nasz kanał youtube

Znajdź nas na facebooku

reklama

Previous ◁ | ▷ Next