Thursday 13 August 2020

Informacja dla słuchaczy II LO dla Dorosłych dotycząca semestru wiosennego (II – VI 2020 r.)

  1.     Terminarz zjazdów – semestr wiosenny

 

1)      1 – 2. 02. 2020 r.                                    

2)      15 – 16.02.2020 r.                                  

3)      29.02. – 01.03.2020 r.                            

4)      14.03. – 15.03.2020 r.                            

5)      28.03. – 29.03.2020 r.                            

6)      04.04. 05.04.2020 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych (semestr VI)

7)      18 – 19.04.2020 r.

8)      25– 26.04.2020 r.

9)       9 – 10.05.2020 r.

10)   23 – 24.05.2020 r

11)   30 – 31.05.2020 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych (semestr IV)

12)   06 – 07.06.2020 r.

13)   13.06.2020 r.

 

 2.      Egzaminy semestralne: kl III sem. VI

 

1)      29.03 – język angielski    EP

2)      05.04 – język polski         EP

             język angielski    EU

3)      18.04 – matematyka        EP

             język polski         EU

4)      19.04 – matematyka        EU

             Geografia                        EP.

 

 3.     Egzaminy semestralne: kl II sem. IV

 

1)      30.05.2020 r. – język polski              EP

  Geografia                 EP

2)      31.05.2020 r. – język angielski          EP

                 - WOS                        EP

3)      06.06.2020 r. – matematyka              EP

                       - język polski              EU

4)      07.06.2020 r. – język angielski          EU

                       - chemia                      EP

5)      13.06.2020 r. – matematyka              EU

                       - historia i społ.           EP

 4.      Termin złożenia prac semestralnych

kl III semestr VI

1)      język angielski      15.03.2020 r.

język polski          15.03.2020 r.

2)      matematyka          04.04.2020 r.

geografia              04.04.2020 r.

kl II semestr IV

  • wszystkie prace semestralne do 10.05.2020 r.

 5.       Warunki przystąpienia do egzaminów

1)      Frekwencja na zajęciach – minimum 50%

2)      Złożenie prac semestralnych w ustalonym terminie

3)      Uregulowane czesne

 5.       Rady pedagogiczne dopuszczające słuchaczy do egzaminów

 

  • 28.03.2020 r. (klasa III semestr VI).
  • 23.05.2020 r. (klasa II semestr IV)

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.