Thursday 13 August 2020

Plan zajęć w semestrze wiosennym

II  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA  DOROSŁYCH W ŁOMŻY

 

luty

 

Godziny zajęć

01.02.2020

02.02.2020

15.02.2020

16.02.2020

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 

8.00 - 9.30

 

geografia

j.polski

 

matematyka

geografia

 

j.polski

j.angielski

 

geografia

matematyka

 

9.40 - 11.10

 

geografia

j.polski

 

matematyka

geografia

 

j.polski

j.angielski

 

geografia

matematyka

 

11.25 - 12.55

 

j.polski

matematyka

 

geografia

j.angielski

 

matematyka

j.polski

 

j.angielski

geografia

 

13.05 - 14.35

 

j.polski

matematyka

 

geografia

j.angielski

 

matematyka

j.polski

 

j.angielski

geografia

 

 

luty/marzec

 

Godziny zajęć

29.02.2020

01.03.2020

14.03.2020

15.03.2020

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 

8.00 - 9.30

 

j.angielski

geografia

 

matematyka

j.polski

 

j.polski

j.angielski

 

geografia

matematyka

 

9.40 - 11.10

 

j.angielski

geografia

 

matematyka

j.polski

 

j.polski

j.angielski

 

geografia

matematyka

 

11.25 - 12.55

 

geografia

matematyka

 

j.polski

geografia

 

j.angielski

j.polski

 

matematyka

geografia

 

13.05 - 14.35

 

geografia

matematyka

 

j.polski

geografia

 

j.angielski

j.polski

 

matematyka

geografia

 

marzec/kwiecień

 

Godziny zajęć

28.03.2020

29.03.2020

04.04.2020

05.04.2020

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 

8.00 - 9.30

 

WOS

geografia

 

matematyka

j.polski

 

chemia

j.polski

 

j.angielski

j.polski

EP

 

9.40 - 11.10

 

WOS

geografia

 

matematyka

j.polski

 

j.polski

geografia

 

j.polski

 

 

11.25 - 12.55

 

geografia

matematyka

 

j.polski

j.angielski

 

geografia

matematyka

 

matematyka

j.angielski

EU

 

13.05 - 14.35

 

geografia

matematyka

 

j.polski

j.angielski

EP

 

geografia

matematyka

 

matematyka

 

 

 

 

 

Godziny zajęć

18.04.2020

19.04.2020

25.04.2020

26.04.2020

 

 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa I

Klasa II

Klasa I

Klasa II

 

 

8.00 - 9.30

 

chemia

Matematyka

EP

 

WOS

Matematyka

EU

 

WOS

 

matematyka

 

 

9.40 - 11.10

 

chemia

 

 

WOS

 

 

WOS

 

matematyka

 

 

11.25 - 12.55

 

geografia

j.polski

EU

 

matematyka

Geografia

EP

 

j.polski

 

chemia

 

 

13.05 - 14.35

 

geografia

 

 

matematyka

 

 

j.polski

 

chemia

 

 

14.45 – 16.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.angielski

 

maj

 

Godziny zajęć

09.05.2020

10.05.2020

23.05.2020

24.05.2020

 

Klasa I

Klasa II

Klasa I

Klasa II

Klasa I

Klasa II

Klasa I

Klasa II

 

8.00 - 9.30

 

chemia

 

matematyka

 

chemia

 

chemia

 

9.40 - 11.10

 

chemia

 

matematyka

 

chemia

 

chemia

 

11.25 - 12.55

 

WOS

 

j.angielski

 

Historia i społ.

 

Historia i społ.

 

13.05 - 14.35

 

WOS

 

j.angielski

 

Historia i społ.

 

Historia i społ.

 

14.45 – 15.30

 

Historia i społ

 

 

 

Historia i społ

 

Historia i społ

 

 

 

 

 

 

maj/czerwiec

 

 

Godziny zajęć

30.05.2020

31.05.2020

06.06.2020

07.06.2020

13.06.2020

 

 

Klasa I

Klasa II

Klasa I

Klasa II

Klasa I

Klasa II

Klasa I

Klasa II

Klasa I

Klasa II

 

 

8.00 - 9.30

 

j.polski

EP

 

matematyka

 

j.angielski

EU

 

Matematyka

EP

 

 

 

 

9.40 - 11.10

 

geografia

EP

 

matematyka

 

j.polski

EU

 

Matematyka

EU

 

Historia i społ.

EP

 

 

11.25 - 12.55

 

j.angielski

 

j.angielski

EP

 

 

 

Chemia

EP

 

 

 

 

13.05 - 14.35

 

j.angielski

 

WOS

EP

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.