Tuesday 20 October 2020

Prace Semestralne

Tematy prac semestralnych – klasa II LO

Do wyboru 1 temat z każdego przedmiotu, praca min. 2 str. lub ok. 250 słów

 

Język polski

Co o autorytecie napisał w „Przedwiośniu” Stefan Żeromski?

Język angielski

Przebywasz na wakacjach. Napisz pocztówkę do przyjaciela/przyjaciółki z Anglii, w której:

 • poinformujesz, gdzie przebywasz,
 • opiszesz pogodę,
 • powiesz, co robisz każdego dnia,
 • opiszesz danie, które Ci smakowało.

Geografia

 1. Lądolody i wieloletnie zmarzliny na ziemi.
 2. Omów na przykładach zależność pomiędzy wiekiem orogenezy a wysokością gór.
 3. Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne skorupy ziemskiej.

 

Historia i społeczeństwo

 

 1. Wpływ starożytnej Grecji i Rzymu na kulturę europejską.
 2. Polityka Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
 3. Panowanie Kazimierza Wielkiego.
 4. Charakterystyka wybranego konfliktu Rzeczpospolitej w XVII wieku (powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki lub konflikt polsko-turecki).
 5. Dokonania Sejmu Wielkiego.
 6. Powstanie listopadowe – przyczyny, przebieg i skutki.
 7. Powstanie styczniowe – przyczyny, przebieg i skutki.

 

Wiedza o społeczeństwie

 1. Starasz się o pracę w wymarzonej firmie. Napisz CV i list motywacyjny. Twoje dane (poza imieniem i nazwiskiem) mogą być zmyślone.
 2. Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie.
 3. Charakterystyka organów ścigania w Polsce.

 

Tematy prac semestralnych  - klasa III LO

 

 

Język polski

Obraz inteligencji w społeczeństwie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka.

Język angielski

Przeprowadziłeś/-aś się do nowego miasta. Napisz list do swojego przyjaciela ze Szkocji, żeby poinformować go o przeprowadzce (120-150 słów). Napisz:

 • kiedy się przeprowadziłeś/-aś i dlaczego,
 • o różnicy między Twoim starym miastem a nowym i o tym, co zazwyczaj robisz po południu,
 • jak teraz pokonujesz trasę z domu do szkoły i jaki jest Twój ulubiony szkolny przedmiot,
 • czy podoba Ci się nowe miasteczko i dlaczego.

Geografia

Proszę napisać pracę na jeden z podanych tematów

 1. Układy przestrzenne polskich miast – przykłady.
 2. Transport Polski na tle Unii Europejskiej.
 3. Przemysł wysokiej technologii w Polsce.

 

Matematyka

Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań

 

1. Oblicz objętość czworościanu foremnego, którego wszystkie krawędzie mają długość 10cm.

2. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym o polu 9. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego stożka.

3. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest nieparzysta i niepodzielna przez 5.

4. Wykaż, że liczba  jest podzielna przez liczbę 7.

5. Oblicz wartość wyrażenia , wiedząc, że tgα=4.

6. Boki trójkąta zawarte są w prostych k,l i m o równaniach k:x+y-11=0,  l:x-y+1=0, m: x-7y-35=0 . Wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta i oblicz jego pole.

 

 

 

Opracowała Janina Godlewska

 

 

Praca semestralna z matematyki dla słuchaczy IV semestru II LO

dla  Dorosłych w Łomży w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Wyznacz wzór ciągu (an):

a)      arytmetycznego w którym    a1.a2=6 i a2 + a4=8

b)      geometrycznego w którym   a2.a4=1 i a22 + a32 =5

 1. Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych niepodzielnych przez 5.
 2. Dla jakich wartości  x  liczby: x-5, x+3, 36 są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego
 3. Do banku wpłacono 10000zł na dwa lata przy rocznej stopie procentowej 6%.
  Ile będzie wynosił kapitał po upływie tego okresu, jeżeli odsetki są kapitalizowane:
  a) co kwartał, b) co miesiąc
 4. Dany jest trapez prostokątny o wysokości równej 6dm, krótszej podstawie 40cm i kącie ostrym α takim, że cos α=0,8. Oblicz obwód tego trapezu.
 5. Dane są punkty A=(-1,5) ,  B=(0,-1),  C=(6,5)

a)      Oblicz długości odcinków:  AB, BC, AC

b)      Sprawdź, czy punkty: A,B,C są współliniowe

c)      Oblicz odległość punktu P=(-3,-6) od środka odcinka BC

 1. Pole równoległoboku wynosi 8cm3, obwód = 24cm, a sinus kąta ostrego jest równy 0,25. Oblicz wysokości tego równoległoboku.
 2. Stosunek długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest równy 3:4. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie ma długość 10cm. Oblicz pole trójkąta.

Propozycje tematów z chemii -  prace semestralne klasa II rok szkolny 2019/2020

CHEMIA

 1. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego. Skały i minerały. 

 

 1. Źródła energii. Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego.

 

 1. Alternatywne źródła energii.

 

 1. Rodzaje środków czystości oraz ich wpływ na środowisko przyrodnicze.

 

 1. Fermentacja i inne przemiany żywności.

 

 1. Substancje uzależniające.

 

 1. Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne.

 

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.