Avatar Slide Galleria

AKTUALNOŚCI

Życzenia Wielkanocne


Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu dużo zdrowia, spokoju oraz pogody ducha. Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy, wyciszenia oraz wypoczynku. Niech nie zabraknie Państwu optymizmu oraz nadziei na szybki powrót do zwykłej codzienności.
 
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy oraz Cała Społeczność Szkolna Branżowej Szkoły im. Stanisława Staszica w Łomży

UWAGA- ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH WE WSZYSTKICH ZAWODACH!

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.
Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.
 
Grzegorz Filipkowski
z-ca Dyrektora

Szkolnictwo Zawodowe- Szansą Na Sukces

Postaw na Zawód!

Często panuje przekonanie, że kto jest po LO, jest wyżej wykształcony, niż absolwent Branżowej Szkoły. Mimo to, właśnie ten drugi ma zdecydowanie większe szanse na zdobycie pracy od lat! To m.in. z tego powodu promuje się coraz więcej szkolnictwo zawodowe na całym świecie.

Na polskim rynku pracy nie brakuje wakatów, bo tych są tysiące, lecz brakuje fachowców. Gdyby młodzież miała odpowiednie wykształcenie, to mimo braku doświadczenia, szybko zapełniłaby lukę kadrową w przedsiębiorstwach.

Praca od zaraz dla fachowców

Gdy w latach 90-tych młodzi ludzie kończyli szkoły, ich sytuacja nadal była odmienna. Absolwenci techników oraz zasadniczych zawodówek pracę znajdowali szybciej, niż ich koleżanki i koledzy po ogólniaku. Obecnie osoby po szkołach, dających zawód, w dalszym ciągu szybciej znajdują zatrudnienie, niż te po ukończeniu LO. Na rynku pracy potrzeba bowiem fachowców, przede wszystkim robotników wykwalifikowanych, mających zawód.

 Statystyki są odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, zaraz po osobach, które posiadają co najwyżej wykształcenie gimnazjalne (lub podstawowe, ewentualnie niepełne podstawowe), właśnie absolwenci liceów ogólnokształcących i szkół policealnych mają największe kłopoty ze znalezieniem pracy. Tak jest zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Najmniejsze bezrobocie panuje natomiast wśród – kolejno – absolwentów szkół wyższych, zasadniczych szkół zawodowych i średnich zawodowych.

 

Uczeń z gwarantowanym zatrudnieniem

Dzisiaj uczniowie ostatnich klas Szkół Branżowych, często już wiedzą, gdzie podejmą zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły. Wielu z nich w trakcie nauki ma organizowane praktyki u pracodawców i przedsiębiorców, współpracujących ze szkołami. Jeśli młodzież się sprawdza, ma niemal zagwarantowane (albo i zagwarantowane), że gdy tylko otrzyma świadectwo ukończenia szkoły, to etat będzie na nią czekał w firmie, w której wcześniej odbywała praktyki.

 Na takim układzie korzystają obie strony. Po pierwsze – uczniowie, którzy nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a gdy zdobędą wykształcenie, czy to techniczne, czy zasadnicze zawodowe, to prawie jednocześnie zdobędą atrakcyjną pracę, często u tego samego pracodawcy. Po drugie – pracodawcy, bo oni, w dobie braku wykwalifikowanej kadry i problemów z obsadą poszczególnych stanowisk, zyskują kompetentnych pracowników, którzy zwiążą się z nimi na długie lata. Na rynku pracy istnieją setki wakatów m.in. dla ślusarzy, spawaczy, robotników budowlanych, mechaników samochodowych, elektromechaników, sprzedawców, fryzjerów, kucharzy, kelnerów, krawcowych oraz szwaczek. Absolwenci LO mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie od razu po ukończeniu szkoły. Zdarza się, że np. w ogólniaku z klasy, liczącej 30 osób, pracę po zdaniu matury i ukończeniu szkoły znajduje jedynie połowa.

 Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzi ludzie, wybierając szkołę średnią, coraz częściej decydują się na technikum lub szkołę branżową. W wybranych miastach przykładowo 70 procent młodzieży idzie do szkół, gwarantujących zawód, a pozostałe 30 proc.

 

Tekst napisany na podstawie publikacji oraz danych MPiPS
Opracował: Grzegorz Filipkowski

II LO dla Dorosłych- Plan Zajęć (26 i 27 marca)

II LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  DLA   DOROSŁYCH  W  ŁOMŻY

PLAN LEKCJI NA SEMESTR WIOSENNY   27 i 28 marca,  2021r.

 

L.p.

marzec

Godziny zajęć

27.03.2021

28.03.2021

Kl I

Kl II

Kl III

Kl I

Kl II

Kl III

1

8.00-9.30

j.polski

j.polski

matem

angielski

angielski

 matem

2

9.40-11.10

j.polski

j.polski

matem

angielski

angielski

 matem

 3

11.20-12.50

 matem

 matem

 geogr

  j.polski

   j.polski

  geogr

4

13.00-14.30

 matem

 matem

 geogr

  j.polski

   j.polski

  geogr

5

14.40-16.10

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem,

Andrzej Kopka

Dyrektor Szkoły

FRYZJERSTWO MOJA PASJA

 
 "Metamorfoza Wiktorii"
 
Efekt Pracy Naszych Dziewczyn z IIA
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajrzyj do Nas:
 
Znajdziesz Nas również na INSTAGRAMIE:
 
ZDOBĄDŹ ZAWÓD RAZEM Z NAMI!!!
 
 

More Articles...

  1. WSPIERAMY SPORT- Łomżyńskie Laury Sportowe Rozdane
  2. 8 Marca......
  3. II LO dla Dorosłych- PLAN ZAJĘĆ
  4. REKRUTACJA TRWA

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.

Znajdź nas na INSTAGRAMIE

INSTAGRAM