Tuesday 26 May 2020

AKTUALNOŚCI

Nowy Nabór- rok szkolny 2020/2021

                   

                          

 

 

Zespół Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

ma bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do Ciebie!

 

 

Wybierając naszą naszą ofertę wybierasz -  ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ STOWARZYSZENIA WSPIERANIA EDUKACJI i RYNKU PRACY w ŁOMŻY  to placówka o długoletnim doświadczeniu w zakresie kształcenia zawodowego. Nauka zawodu z powodzeniem przygotowuje do podjęcia życia zawodowego lub dalszej nauki absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.

 

              

 

 

 

Drodzy Ósmoklasiści, Kandydaci do szkół!

 

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się kolejny etap edukacyjny– nauka w szkole ponadpodstawowej. Wybór szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna i bardzo ważna decyzja, która może zaważyć na całym późniejszym życiu. Weź pod uwagę swe zainteresowania, zdolności i możliwości.

 

            

 

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 

1. Z nami zdobędziesz zawód z przyszłością!

2. Nauka w szkole trwa 3 lata- kończy się uzyskaniem dyplomu zawodowego.

3. Absolwent szkoły ma możliwość podnoszenia kwalifikacji kontynuując naukę w dwuletniej Szkole Branżowej II Stopnia lub od drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

4. Kształcimy uczniów w wielu zawodach współpracując z lokalnymi pracodawcami.

5. Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę.

6. W trakcie przygotowania zawodowego uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

7. Dzięki przygotowaniu zawodowemu u pracodawców nasi uczniowie z łatwością

odnajdują się na rynku pracy i znajdują dobre zatrudnienie po zakończeniu szkoły!

8. Naszym uczniom zapewniamy bezpłatny kurs na prawo jazdy.

9. Najlepszym uczniom zapewniamy stypendia szkolne.

10. Nasi uczniowie mają szansę udziału w stażach zagranicznych.

 

            

 

 

                  

 

 

Szkoła Branżowa im. Stanisława Staszica w Łomży oferuje naukę w następujących zawodach:

 

 • fryzjer
 • kelner
 • kucharz
 • pracownik obsługi hotelowej
 • cukiernik
 • piekarz
 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • stolarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych

 

                        

 

Dlaczego wybrać właśnie nas?

 

1. Obecnie Szkoła Branżowa to szkoła z możliwościami; daje nie tylko wykształcenie, ale przede wszystkim zawód, kwalifikacje i gwarantuje pracę oraz wysokie wynagrodzenie.

2. Absolwenci naszej szkoły mogą liczyć na zainteresowanie ze strony szerokiej rzeszy pracodawców na terenie całego kraju oraz poza krajem.

4. Pomagamy zainteresowanym uczniom w wyborze zawodu i miejsca praktyk.

5. Kształcimy w atmosferze przyjaznej uczniowi.

6. Szkoła przejawia kompleksowe podejście do kształcenia postaw młodego człowieka.

7. Oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

8. Szkoła posiada oddziały wielozawodowe.

9. Młodzież kształcąca się w zawodzie fryzjer naukę zawodu realizacji w działającym przy szkole Salonie Fryzjerskim SWEiRP.

10. Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

11. Szkoła znajduje się w bezpiecznej lokalizacji, z dostępem do licznej ilości przystanków autobusowych oraz blisko dworca autobusowego w Łomży.

 

              

 

      Zachęcamy gorąco do wyboru naszej szkoły!

       Zapraszamy zainteresowanych uczniów i rodziców!

 

 

Znajdziecie nas na FACEBOOKU:

 https://www.facebook.com/sweirp/?epa=SEARCH_BOX

 

 

 

Szkolnictwo Zawodowe- Lepsza Przyszłość

 

Szkolnictwo Zawodowe- Szansą Na Sukces Na Rynku Pracy

                               

Szkolnictwo Zawodowe- Szansą Na Sukces Na Rynku Pracy

Często panuje przekonanie, że kto jest po LO, jest wyżej wykształcony, niż absolwent Branżowej Szkoły. Mimo to, właśnie ten drugi ma zdecydowanie większe szanse na zdobycie pracy od lat! To m.in. z tego powodu promuje się coraz więcej szkolnictwo zawodowe na całym świecie.

Na polskim rynku pracy nie brakuje wakatów, bo tych są tysiące, lecz brakuje fachowców. Gdyby młodzież miała odpowiednie wykształcenie, to mimo braku doświadczenia, szybko zapełniłaby lukę kadrową w przedsiębiorstwach.

Kształcenie ogólne albo w zawodzie

Kilkanaście lat temu, lub więcej, licea ogólnokształcące były na topie wśród młodych Polaków. W niektórych dużych miastach, w tego rodzaju szkołach, tych najbardziej renomowanych, o jedno miejsce ubiegało się nawet ponad 20 kandydatów. W latach 90-tych technika nie cieszyły się uznaniem. Gdy dwie osoby startowały na jedno miejsce, to już mówiło się, że to technikum jest popularne. Gorzej było w przypadku zasadniczych szkół zawodowych: w niektórych z nich co roku powtarzała się sytuacja, że klasa nie została utworzona od września, ponieważ brakowało osób chętnych, kształcić się w tej ZSZ.

 

Rozwiązaniem miały być klasy wielozawodowe, czyli oddziały łączone, w których młodzież, po kilka osób, uczy się innego zawodu, a klasa liczy ponad 20 osób. Przykładowo: do jednej klasy uczęszczali przyszli stolarze, murarze albo kucharki i fryzjerki. Nawet te klasy nie były uruchamiane ze względu na zbyt małe zainteresowanie kandydatów.

 

Praca od zaraz nie dla wszystkich

Gdy we wspomnianych latach 90-tych młodzi ludzie kończyli szkoły, ich sytuacja nadal była odmienna. Absolwenci techników oraz zasadniczych zawodówek pracę znajdowali szybciej, niż ich koleżanki i koledzy po ogólniaku. Obecnie osoby po szkołach, dających zawód, w dalszym ciągu szybciej znajdują zatrudnienie, niż te po ukończeniu LO. Na rynku pracy potrzeba bowiem fachowców, przede wszystkim robotników wykwalifikowanych, mających zawód.

 

Statystyki są odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, zaraz po osobach, które posiadają co najwyżej wykształcenie gimnazjalne (lub podstawowe, ewentualnie niepełne podstawowe), właśnie absolwenci liceów ogólnokształcących i szkół policealnych mają największe kłopoty ze znalezieniem pracy. Tak jest zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Najmniejsze bezrobocie panuje natomiast wśród – kolejno – absolwentów szkół wyższych, zasadniczych szkół zawodowych i średnich zawodowych.

 

Uczeń z gwarantowanym zatrudnieniem

Dzisiaj uczniowie ostatnich klas Szkół Branżowych, często już wiedzą, gdzie podejmą zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły. Wielu z nich w trakcie nauki ma organizowane praktyki u pracodawców i przedsiębiorców, współpracujących ze szkołami. Jeśli młodzież się sprawdza, ma niemal zagwarantowane (albo i zagwarantowane), że gdy tylko otrzyma świadectwo ukończenia szkoły, to etat będzie na nią czekał w firmie, w której wcześniej odbywała praktyki.

 

Na takim układzie korzystają obie strony. Po pierwsze – uczniowie, którzy nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a gdy zdobędą wykształcenie, czy to techniczne, czy zasadnicze zawodowe, to prawie jednocześnie zdobędą atrakcyjną pracę, często u tego samego pracodawcy. Po drugie – pracodawcy, bo oni, w dobie braku wykwalifikowanej kadry i problemów z obsadą poszczególnych stanowisk, zyskują kompetentnych pracowników, którzy zwiążą się z nimi na długie lata. Na rynku pracy istnieją setki wakatów m.in. dla ślusarzy, spawaczy, robotników budowlanych, mechaników samochodowych, elektromechaników, sprzedawców, fryzjerów, kucharzy, kelnerów, krawcowych oraz szwaczek. Absolwenci LO mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie od razu po ukończeniu szkoły. Zdarza się, że np. w ogólniaku z klasy, liczącej 30 osób, pracę po zdaniu matury i ukończeniu szkoły znajduje jedynie połowa.

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzi ludzie, wybierając szkołę średnią, coraz częściej decydują się na technikum lub szkołę branżową. W wybranych miastach przykładowo 70 procent młodzieży idzie do szkół, gwarantujących zawód, a pozostałe 30 proc.

 

Tekst napisany na podstawie publikacji oraz danych MPiPS
Opracował: Grzegorz Filipkowski

KOMUNIKAT

                                                                                                                  Łomża, 15.04.2020r

Drodzy Uczniowie, Rodzice


Pragnę przypomnieć iż od 25 marca rozpoczęliśmy formalnie naukę zdalną wraz z ocenianiem uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Tym samym przypominam iż każdy uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia im. S. Staszica w Łomży zobowiązany jest do uczestnictwa w nauczaniu zdalnym do chwili podjęcia decyzji o powrocie do szkoły poprzez:
- aktywność specjalnie przygotowanych przez nauczycieli grupach edukacyjnych
- systematyczną pracę w wykonywaniu przekazywanych zadań.

Nauczyciele prześlą uczniom przedmiotowe zasady oceniania z nauczania zdalnego. Uzyskane przez uczniów cząstkowe oceny będą podstawą do wystawienia rocznych ocen z poszczególnych przedmiotów co będzie równoznaczne z promowaniem do następnej klasy lub ukończeniem szkoły.

W związku z powyższym zobowiązuje uczniów do rzetelnego włączenia się w tryb nauczania zdalnego i wykonywania poleceń nauczycieli.

 

                                                                                                                        Dyrektor szkoły
                                                                                                                        Andrzej Kopka

 

14 Kwietnia- Święto Chrztu Polski

14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. To dzień narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność. Uważa się, że to właśnie 14 kwietnia 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, który rozpoczął proces chrystianizacji ziem polskich.

Ustawa o Święcie Chrztu Polski została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019 roku.

"Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa. Poza wymiarem religijnym miał również wymiar strategiczny i polityczny. Dzięki niemu nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Bez tego wydarzenia trudno sobie wyobrazić naszą kulturę i tożsamość" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o ustanowieniu dnia 14 kwietnia - Świętem Państwowym - "Święto Chrztu Polski". "Niech dzień 14 kwietnia stanie się okazją do zadumy i refleksji nad odpowiedzialności za naszą przyszłość. Niech odwaga i dalekowzroczność Mieszka I będzie inspiracją dla naszych polityków"

Święto Chrztu Polski obchodzimy już po raz drugi. Ma ono zachęcić obywateli do refleksji i wywieszenia w tym dniu biało-czerwonych flag.

                          

CZTERY PORY ROKU DOLINY NARWI

                

Zwiastun tego filmu wzbudzał zachwyt. Premiera była sukcesem... Przepiękny, zachwycający, unikalny, cudowny – tak wyrażali się widzowie zaproszeni na jego pierwszy pokaz.
My już wiemy, że ten film jest wspaniałym lekarstwem na skołatane dusze w tym trudnym dla wszystkich czasie. Chcemy podzielić się z Państwem tym lekiem i jesteśmy ciekawi jak będzie on na Was działał.
Film „Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Cztery Pory Roku” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w ramach zadania „Popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z okazji jego XXV - lecia” współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego.

OTO LINK:
https://youtu.be/NbsRVswv238

More Articles...

 1. KOMUNIKAT
 2. Życzenia Świąteczne
 3. "Staszicówka w Obiektywie"
 4. Zajęcia Konwersacyjne Online

Page 1 of 16

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.