AKTUALNOŚCI

Diagnoza psychologiczna w projekcie „WYstartujMY RAZEM"!

???? W projekcie „WYstartujMY RAZEM!” ???????? realizowanym w Hufcu Pracy w Łomży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przeprowadzono dla 10 uczestników zajęcia z psychologiem, podczas których młodzież wypełniała test psychometryczny kompetencji społecznych.
???? Celem wykonania diagnozy uczestnikom jest zaproponowanie kolejnych form wsparcia oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO.
???? Udział w projekcie daje uczestnikom możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy.
 

Avatar Slide Galleria