Koła zainteresowań

 

 

 Koło Żywego Słowa:           

Opiekun: p. Emilia Salamon

     Koło Żywego Słowa jest doskonałą alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego. Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu szacunku dla pracy drugiego człowieka. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię młodzież lepiej rozumie i docenia pracę innych ludzi, rozwija swoje zainteresowania oraz umacnia wiarę we własne siły. Poziom osiągniętych przez uczniów wiadomości i umiejętności na zajęciach koła teatralnego nie jest sprawdzalny za pomocą sprawdzianów czy testów. Podsumowaniem zajęć są wystawiane spektakle teatralne i ich przyjęcie przez publiczność. Uczestnicy Koła Żywego Słowa zadebiutowali podczas Święta Edukacji Narodowej w spektaklu parodiującym radę pedagogiczną. Kolejnym zrealizowanym przez nich przedsięwzięciem było współczesne przedstawienie bożonarodzeniowe pt.: „Jasełka bez szopki”. Obecnie zaczęli już intensywną pracę nad spektaklem z okazji Dnia Kobiet.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło MATEMATYCZNE:   

 

 

Opiekun: p. Marcin Długokencki

Czym się zajmujemy:

- rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych wśród uczniów;
- poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia;
- doskonalenie sprawności rachunkowej;
- kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
- pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku;
- rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie łamigłówek i krzyżówek matematycznych;
- rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, analizowania i wnioskowania;
- kształcenie umiejętności komunikowania i argumentowania;
- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych;
- kształcenie umiejętności wykorzystania komputera do nauki matematyki.

 

 

                           

 

Szkolne Koło Sportowe:            


Opiekun: mgr Adam Modzelewski                               

 

Prowadzone zajęcia:

  • Zajęcia odchudzające dla dziewcząt i chłopców,
  • Zajęcia usprawniające – zwiększenie zakresu ruchu, stabilizacje stawów,
  • Ćwiczenia korekcyjne,
  • Stretching,
  • Nauka i doskonalenie prawidłowej techniki ćwiczeń klasycznych tj. wyciskanie leżąc, przysiad, ciąg martwy, podciąganie na drążku,
  • Pogadanki o zdrowym odżywianiu.

 

Chcesz być sprawniejszy, dążysz do wymarzonej sylwetki, masz wadę postawy, chcesz aktywnie spędzić czas.

Przyjdź i zrób coś dla siebie i swojego zdrowia !!!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatar Slide Galleria