Stypendium szkolne

 

Dyrekcja Zasadniczej Szkoły Zawodowej udzieliła uczniom stypendium  szkolnego

za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

 

    Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie wysokiej średniej ocen, wysokiej frekwencji na zajęciach szkolnych i praktycznych oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania.

    Komisja stypendialna przedstawiła Dyrektorowi szkoły listę uczniów, którzy spełnili warunki stypendialne i po akceptacji zgłoszonych kandydatów miło nam poinformować, iż stypendium za I semestr nauki w roku szkolnym 2016/2017 otrzymują:

 

Lp

Nazwisko i imię

Klasa

Śr. ocen

Zach.

Inne

Kwota stypendium

1.

Kordal Milena

I A

5.08

Wz

Aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym, bierze udział w pracach SU i Koła Żywego Słowa

350 zł.

2.

Plona Justyna

I A

5.0

Wz

Aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym, bierze udział w pracach SU i Koła Żywego Słowa

300 zł.

3.

Pianka Sylwia

I A

4.92

Wz

Aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym, bierze udział w pracach SU i Koła Żywego Słowa

300 zł.

4

Pijanowski Dominik

I B

4.8

Wz

Udziela się na rzecz szkoły, ma pozytywne uwagi

250 zł.

5

Domitrz Magdalena

I B

4.6

Wz

Udziela się na rzecz szkoły, ma pozytywne uwagi

250 zł.

6

Wojciechowska Julia

II

5.0

Bdb

 

 

250 zł.

7

Sielawa Wioleta

II

5.0

Bdb

 

 

250 zł.

8

Dmochowska Sylwia

III

5,0

wz

Bierze udział we wszystkich formach działalności społecznej

300 zł.

9

Fabrycki Maciej

III

4,9

wz

Bierze udział w życiu szkoły, sztandarowy

250 zł.

10

Chojnowska Emilia

III

4,5

Wz

Bierze udział we wszystkich formach działalności społecznej

200 zł.

 

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w nauce i liczymy, że stypendystów w II semestr br. szkolnego będzie znacznie więcej. 

 

Avatar Slide Galleria