Uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między 18 Łomżyńskim Pułkiem Logistycznym a Branżową Szkołą I Stopnia im. Stanisława Staszica w Łomży!!!

WSPÓŁPRACA Z 18 ŁOMŻYŃSKIM PUŁKIEM LOGISTYCZNYM PODPISANA!

 
 

 
Mając na uwadze rosnąca w kraju potrzebę współpracy w zakresie edukacji wojskowej, kształtowania postaw obywatelskich, patriotycznych i proobronnych młodzieży szkolnej, jak również wspólnego działania na rzecz obronności państwa polskiego, dziś oficjalnie rozpoczęliśmy jako pierwsza Branżowa Szkoła I Stopnia w Polsce działalność Koła Edukacji Wojskowej!
 
 
 
 
 
Znając bogatą ofertę edukacyjną Naszej Szkoły, nawiązujemy dziś również współpracę w celu efektywnego wykorzystania w przyszłości potencjału oraz nabytych przez uczniów umiejętności w pracy na rzecz Wojska Polskiego oraz Ojczyzny.
 
 
 
 
 
To właśnie zajęcia w ramach Koła Edukacji Wojskowej zapewnią wsparcie w opanowaniu przez uczniów teoretycznych i praktycznych umiejętności wojskowych. Dla Was Droga młodzieży będzie to okazja do pozyskania dużego zakresu wiedzy oraz przeżycie niezapomnianej przygody, która być może dla wielu z Was swój finał znajdzie w pracy na rzecz Państwa Polskiego.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avatar Slide Galleria