SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Dnia 18 listopada, 2019r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydatki zaprezentowały swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia im. Stanisława Staszica w Łomży. W głosowaniu wzięło udział 64 uczniów (57%). Głosów ważnych oddano 62, niewaznych-2. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.
W skład komisji wyborczej wchodziło 5 przedstawicieli wszystkich klas, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonali przeliczenia głosów. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawował opiekun Zarządu Samorządu Uczniowskiego wice Dyrektor szkoły p. Grzegorz Filipkowski.

 

 W wyniku wyborów przewodniczącą Samorządu Szkolnego została Kinga Ciereszko z klasy II B, która otrzymała łącznie 32 głosy (51%). Wyniki pozostałych kandydatek wyglądają następująco:


a) Paulina Sulewska (klasa III)- 17 głosów (27%)


b) Rezida Seda Beksultanova (klasa IA)- 13 głosów (20%)

 

 

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz naszej szkoły!

Avatar Slide Galleria