Branżowa Szkoła- Lepsza Przyszłość

 

Szkolnictwo Zawodowe- Szansą Na Sukces Na Rynku Pracy

                               

Szkolnictwo Zawodowe- Szansą Na Sukces Na Rynku Pracy

Często panuje przekonanie, że kto jest po LO, jest wyżej wykształcony, niż absolwent Branżowej Szkoły. Mimo to, właśnie ten drugi ma zdecydowanie większe szanse na zdobycie pracy od lat! To m.in. z tego powodu promuje się coraz więcej szkolnictwo zawodowe na całym świecie.

Na polskim rynku pracy nie brakuje wakatów, bo tych są tysiące, lecz brakuje fachowców. Gdyby młodzież miała odpowiednie wykształcenie, to mimo braku doświadczenia, szybko zapełniłaby lukę kadrową w przedsiębiorstwach.

Kształcenie ogólne albo w zawodzie

Kilkanaście lat temu, lub więcej, licea ogólnokształcące były na topie wśród młodych Polaków. W niektórych dużych miastach, w tego rodzaju szkołach, tych najbardziej renomowanych, o jedno miejsce ubiegało się nawet ponad 20 kandydatów. W latach 90-tych technika nie cieszyły się uznaniem. Gdy dwie osoby startowały na jedno miejsce, to już mówiło się, że to technikum jest popularne. Gorzej było w przypadku zasadniczych szkół zawodowych: w niektórych z nich co roku powtarzała się sytuacja, że klasa nie została utworzona od września, ponieważ brakowało osób chętnych, kształcić się w tej ZSZ.

 

Rozwiązaniem miały być klasy wielozawodowe, czyli oddziały łączone, w których młodzież, po kilka osób, uczy się innego zawodu, a klasa liczy ponad 20 osób. Przykładowo: do jednej klasy uczęszczali przyszli stolarze, murarze albo kucharki i fryzjerki. Nawet te klasy nie były uruchamiane ze względu na zbyt małe zainteresowanie kandydatów.

 

Praca od zaraz nie dla wszystkich

Gdy we wspomnianych latach 90-tych młodzi ludzie kończyli szkoły, ich sytuacja nadal była odmienna. Absolwenci techników oraz zasadniczych zawodówek pracę znajdowali szybciej, niż ich koleżanki i koledzy po ogólniaku. Obecnie osoby po szkołach, dających zawód, w dalszym ciągu szybciej znajdują zatrudnienie, niż te po ukończeniu LO. Na rynku pracy potrzeba bowiem fachowców, przede wszystkim robotników wykwalifikowanych, mających zawód.

 

Statystyki są odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, zaraz po osobach, które posiadają co najwyżej wykształcenie gimnazjalne (lub podstawowe, ewentualnie niepełne podstawowe), właśnie absolwenci liceów ogólnokształcących i szkół policealnych mają największe kłopoty ze znalezieniem pracy. Tak jest zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Najmniejsze bezrobocie panuje natomiast wśród – kolejno – absolwentów szkół wyższych, zasadniczych szkół zawodowych i średnich zawodowych.

 

Uczeń z gwarantowanym zatrudnieniem

Dzisiaj uczniowie ostatnich klas Szkół Branżowych, często już wiedzą, gdzie podejmą zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły. Wielu z nich w trakcie nauki ma organizowane praktyki u pracodawców i przedsiębiorców, współpracujących ze szkołami. Jeśli młodzież się sprawdza, ma niemal zagwarantowane (albo i zagwarantowane), że gdy tylko otrzyma świadectwo ukończenia szkoły, to etat będzie na nią czekał w firmie, w której wcześniej odbywała praktyki.

 

Na takim układzie korzystają obie strony. Po pierwsze – uczniowie, którzy nabywają umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a gdy zdobędą wykształcenie, czy to techniczne, czy zasadnicze zawodowe, to prawie jednocześnie zdobędą atrakcyjną pracę, często u tego samego pracodawcy. Po drugie – pracodawcy, bo oni, w dobie braku wykwalifikowanej kadry i problemów z obsadą poszczególnych stanowisk, zyskują kompetentnych pracowników, którzy zwiążą się z nimi na długie lata. Na rynku pracy istnieją setki wakatów m.in. dla ślusarzy, spawaczy, robotników budowlanych, mechaników samochodowych, elektromechaników, sprzedawców, fryzjerów, kucharzy, kelnerów, krawcowych oraz szwaczek. Absolwenci LO mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie od razu po ukończeniu szkoły. Zdarza się, że np. w ogólniaku z klasy, liczącej 30 osób, pracę po zdaniu matury i ukończeniu szkoły znajduje jedynie połowa.

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzi ludzie, wybierając szkołę średnią, coraz częściej decydują się na technikum lub szkołę branżową. W wybranych miastach przykładowo 70 procent młodzieży idzie do szkół, gwarantujących zawód, a pozostałe 30 proc.

 

Tekst napisany na podstawie publikacji oraz danych MPiPS
Opracował: Grzegorz Filipkowski

Znajdź nas na facebooku

reklama

There are no images to display in the slideshow.

Znajdź nas na INSTAGRAMIE

INSTAGRAM