LEKCJA ENTER

Mamy przyjemność poinformować, iż Nasza Szkoła została beneficjentem konkursu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").
 
 
"Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych.
 
 
 
 
Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:
 
✅ wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów
odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
✅ korzystać z aktywizujących metod nauczania
urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
✅ tworzyć własne treści cyfrowe.
 
⇒ Wartość projektu: 48 955 499,00 PLN
⇒ Wkład Funduszy Europejskich: 41 431 038,79 PLN
 
Więcej o Projekcie:
https://lekcjaenter.pl/
 

Avatar Slide Galleria