Inauguracja Branżowego Oddziału Wojskowego w STASZICÓWCE

 
W dniu 05 marca br.  Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica w Łomży oficjalnie zainaugurowała pierwszy w województwie podlaskim Branżowy Oddział Wojskowy. W uroczystości wzięli przedstawiciele Wojska Polskiego, Dyrekcja oraz cała społeczność szkolna. Dla młodych kadetów będących uczniami klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia był to dzień pełen radości oraz powodów do dumy.
 
 
Podczas uroczystości odznaki BOW wręczyli m.in. ppłk Krzysztof Rabek- Zastępca Dowódcy 18 Łomżyńskiego pułku Logistycznego oraz ppłk Bogdan Oźlański- Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży. Rolę opiekuna BOW z ramienia Szkoły pełnić będzie mjr Marek Dziemiańczuk. 
 
 
 
Przypominamy, że Branżowe Oddziały Wojskowe (BOW) to pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do absolwentów szkół podstawowych chcących w praktyczny sposób uczyć się zawodu, równocześnie realizując program szkolenia wojskowego. Resort obrony narodowej chciałby w ten sposób przygotować przyszłych fachowców uczących się w zawodach takich jak mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer czy blacharz na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej.
 
 
Program szkolenia dla BOW będzie realizowany przez 3 lata szkolne. Obejmie on zwykłe zajęcia edukacyjnych w szkole, zajęcia u pracodawcy, a także zajęcia o tematyce wojskowej z czego zdecydowana większość t realizowana będzie we współpracy w wyznaczonej przez MON patronackiej jednostce wojskowej, którą decyzją Ministra Obrony Narodowej został 18 Łomżyński Pułk Logistyczny. Oprócz szkolenia logistycznego uczniowie zdobędą także podstawową wiedzę ze szkolenia bojowego i podstaw wychowania wojskowego.
Uczniowie, którzy ukończą Branżowy Oddział wojskowy uzyskają odpowiedni certyfikat, mogąc skorzystać ze skróconej wojskowej służby podstawowej. Ukończenie tego typu szkoły daje możliwość pracy w cywilu jak i w wojsku.
 
 
 
Serdecznie zapraszamy tegorocznych ósmoklasistów chcących związać swoje życie zawodowe z wojskiem, jak i tych którzy chcą uzyskać odpowiednie przeszkolenie wojskowe.
 

Avatar Slide Galleria