ZSSWEiRP

               

 

 

Zespół Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

ma bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do Ciebie!

 

 

Wybierając naszą ofertę wybierasz - ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ STOWARZYSZENIA WSPIERANIA EDUKACJI i RYNKU PRACY w ŁOMŻY  to placówka o długoletnim doświadczeniu w zakresie kształcenia zawodowego. Nauka zawodu z powodzeniem przygotowuje do podjęcia życia zawodowego lub dalszej nauki absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia.

 

 

             

 

 

Drodzy Ósmoklasiści, Kandydaci do szkół!

 

Wkrótce w Waszym życiu zacznie się kolejny etap edukacyjny– nauka w szkole ponadpodstawowej. Wybór szkoły ponadpodstawowej to odpowiedzialna i bardzo ważna decyzja, która może zaważyć na całym późniejszym życiu. Weź pod uwagę swe zainteresowania, zdolności i możliwości.

 

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 

1. Z nami zdobędziesz zawód z przyszłością!

2. Nauka w szkole trwa 3 lata- kończy się uzyskaniem dyplomu zawodowego.

3. Absolwent szkoły ma możliwość podnoszenia kwalifikacji kontynuując naukę w

dwuletniej Szkole Branżowej II Stopnia lub od drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

4. Kształcimy uczniów w wielu zawodach współpracując z lokalnymi pracodawcami.

5. Pracodawca zawiera z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę.

6. W trakcie przygotowania zawodowego uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

7. Dzięki przygotowaniu zawodowemu u pracodawców nasi uczniowie z łatwością

odnajdują się na rynku pracy i znajdują dobre zatrudnienie po zakończeniu szkoły!

8. Tylko u Nas pierwsze w Polsce Koła Edukacji Wojskowej pod patronatem 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.

9. Najlepszym uczniom zapewniamy stypendia szkolne.

10. Nasi uczniowie mają szansę udziału w stażach zagranicznych.

 

                  

 

 

                    

 

 

 

                                 

Współczesna dobra szkoła to taka, która jest nie tylko dobrze wyposażonym budynkiem, miejscem przekazywania i nabywania wiadomości, ale przede wszystkim miejscem, gdzie z własnej woli spotykają się ludzie, pragnąc współdziałać w dobrej atmosferze, wzbogacając przy tym własną osobowość.

 

                    

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica w Łomży oferuje naukę w następujących zawodach:

 

 • fryzjer
 • kucharz
 • magazynier-logistyk
 • rolnik
 • cukiernik
 • piekarz
 • sprzedawca
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • lakiernik samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • elektryk
 • stolarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • drukarz offsetowy
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie