AKTUALNOŚCI

Zainteresowania, a wybór zawodu

 

W ramach prowadzonego wojewódzkiego programu integracyjno – adaptacyjnego „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – integracja z OHP” została przeprowadzona 1 część spotkania uczestników HP uczących się w klasie pierwszej w BSI St. SWEiRP z doradcą zawodowym. Celem spotkania było zorientowanie się, jakie profile zainteresowań prezentują pierwszoklasiści? Do tego celu posłużył nam dokument – duński profil zainteresowań. Każdy z obecnych na zajęciach otrzymał i wypełnił kartę z zawodami, według instrukcji oraz udzielonej na bieżąco pomocy przez prowadzącego p. Urszulę Derejko doradcę zawodowego pracownika Młodzieżowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się weryfikacja wyboru zawodu do zainteresowań.

 

ABC bankowości- czyli z bankiem na Ty

Dnia 16 września, 2019r. klasy pierwsze Staszicówki odbyły spotkanie z przedstawicielami Banku BNP Paribas. Celem spotkania było przybliżenie specyfiki funkcjonowania banku, jako jednej z najważniejszych instytucji w państwie. Młodzież zapoznała się z rolą instytucji jaką jest bank oraz jak wygląda proces założenia w nim konta. Nasi uczniowie jako młodociani pracownicy otrzymują comiesięczne wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach cotygodniowych praktyk. Prelegenci w sposób ciekawy przedstawili uczniom mechanizmy, które regulują funkcjonowaniem tych instytucji. Prelegenci jako osoby bezpośrednio zaangażowane w bankowość, zaprezentowali inne, nieksiążkowe spojrzenie na struktury działalności tej firmy. Bank jest to instytucja pośrednictwa finansowego, która dokonuje transformacji środków finansowych oraz ryzyka. Młody człowiek, musi pamiętać o możliwościach jakie im daje oraz jak bardzo istotną rolę odgrywa ona w życiu codziennym.

Narodowe Czytanie

Sobota upłynęła w Łomży na czytaniu i promowaniu czytelnictwa.Czytelnictwo i literaturę promowano też podczas ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania“. Była to ósma edycja tej imprezy pod patronatem prezydenta Polski i jego małżonki, stąd dobór tyluż klasycznych nowel/opowiadań. Przed siedzibą MBP „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Dobrą panią” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Bruno Schulza, pochodzące z „Sanatorium pod Klepsydrą”, „Orkę” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza i „Sawę” Henryka Rzewuskiego czytali więc zgodnie młodsi i starsi, w tym podopieczni MDK-DŚT, oraz uczniowie łomżyńskich szkół. Jest to świetna promocja czytania, wychodzenie do społeczeństwa z takim impulsem do tego, aby zajrzeć do książki, czytać i tym samym rozwijać się! Chętni mogli też ozdobić swoje książki okolicznościowym stemplem, buszować na stoisku bibliotecznego kiermaszu z licznymi „białymi krukami“ za symboliczną złotówkę czy brać udział w konkursach, dla najmłodszych były zajęcia plastyczne, a wszystko odbywało się przy poetyckich piosenkach w wykonaniu Magdy Sinoff.

STYPENDIA

Szanowni Państwo,

 

Udostępniamy ,,Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Łomży”  

 

Przypominamy o złożeniu wypełnionych i podpisanych wniosków do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września br.

Przypominamy, aby wnioski o przyznanie stypendium podpisywali – w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni – pełnoletnich sami uczniowie/słuchacze.

W przypadku uczniów-obcokrajowców w miejscu pesel (w przypadku jego braku) proszę wpisać  nr dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie naszego kraju.

 

Szanowni Państwo kryterium dochodowe – dla osoby w rodzinie wynosi – 528,00 zł netto

- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 308,00 zł miesięcznie. Do dochodu nie wlicza się dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Powyższe kwoty weryfikowane są co 3 lata. Do dochodu nie wlicza się również 500+.

 

Od dnia 01.10.2018 stawki uległy zmianie na podst. Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11.07.2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

 

 

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY !!!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ŁOMŻY


Początek roku szkolnego jest zawsze ważnym momentem w życiu całej społeczności szkolnej, a więc nauczycieli, uczniów i rodziców, jak również administracji i pracowników obsługi. 2 września 2019 roku rozpoczął się Nowy Rok Szkolny 2019/2020. Rok ten jest wyjątkowy, gdyż w murach naszej szkoły równolegle edukację rozpoczynają absolwenci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Będą oni wszyscy uczniami klas I Branżowej Szkoły I Stopnia.
 
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, zgromadzonych na sali gimnastycznej powitał po wakacyjnej przerwie dyrektor Andrzej Kopka, który przedstawił nowych nauczycieli, życząc wszystkim uczniom i pracownikom samych sukcesów w nauce i pracy. W uroczystości wzięli udział pracownicy szkoły, rodzice, pracodawcy oraz kadra OHP w Łomży.
 
Po przemowie dyrektora szkoły oraz prezesa zostały wręczone certyfikaty EUROPASS, które uczniowie otrzymali doskonaląc swoje umiejętności zawodowe w ramach projektu: „Zagraniczna praktyka zawodowa - możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Następnie wszyscy rozeszli się do klas, by zapoznać się ze swoimi rozkładami zajęć.
 
Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice!
 
Któż z nas nie pamięta tego dnia? Dzień, kiedy po wakacjach przychodziła chwila: trzeba iść do szkoły! „Ulga” dla rodziców, wyzwanie i obowiązek dla uczniów!
 
Dlatego wszystkim, którzy rozpoczynają dziś nowy rok szkolny - uczniom, nauczycielom i nam rodzicom - pragniemy życzyć wielkiej, wspaniałej przygody. Niech nauka i ciekawość świata, będą motorem wielkich zmian.
 
 
 
 

More Articles...

  1. Rozpoczęcie Roku Szkolnego
  2. Lista klas w roku szkolnym 2019/2020
  3. Uwaga
  4. KONSULTACJE

Avatar Slide Galleria