AKTUALNOŚCI

Kolejna Edycja Konkursu "Młodzi Mistrzowie" Przed Nami!

W dniu 14.12.2023r. w siedzibie Cechu, odbył się konkurs "MŁODZI MISTRZOWIE", w którym wzięli udział uczniowie klas III Branżowych Szkół I Stopnia. Każdy z uczestników otrzymał specjalnie opracowany test dostosowany tematyką i zakresem do poszczególnych zawodów.
Wyniki konkursu ogłosimy do 29.12.2023r.
 
Konkurs został zrealizowany w ramach projektu „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle.” Sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2023.”
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!
 

Diagnoza psychologiczna w projekcie „WYstartujMY RAZEM"!

???? W projekcie „WYstartujMY RAZEM!” ???????? realizowanym w Hufcu Pracy w Łomży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przeprowadzono dla 10 uczestników zajęcia z psychologiem, podczas których młodzież wypełniała test psychometryczny kompetencji społecznych.
???? Celem wykonania diagnozy uczestnikom jest zaproponowanie kolejnych form wsparcia oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO.
???? Udział w projekcie daje uczestnikom możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy.
 

HEJT, CYBERPRZEMOC I MOWA NIENAWIŚCI TEMATEM SPOTKANIA Z FUNKCJONARIUSZAMI KMP W ŁOMŻY

 

W dniu dzisiejszym mieliśmy zaszczyt gościć policjantów KMP w Łomży w Łomży. W czasie spotkania z młodzieżą przeprowadzono rozmowę o zjawisku internetowego hejtu, cyberprzemocy oraz mowie nienawiści, z którymi zmaga się obecnie wiele nastolatków.

Podczas spotkania mówiono m.in. o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzi mogą się spotkać w realnym świecie oraz sposobach jak ich unikać. Głównym celem dzisiejszego spotkania było uświadomienie młodym ludziom, czym jest hejt oraz w jaki sposób to zjawisko narusza prawa człowieka. Zaproszeni goście przestrzegli uczniów przed wyśmiewaniem czy obrażaniem innych za pomocą środków masowego przekazu wyjaśniając, że w internecie nikt nie jest anonimowy, a zamieszczane przez nas treści mogą zostać łatwo skopiowane i wykorzystywane przez inne osoby.

Pamiętajcie, aby swoimi spostrzeżeniami związanymi z zagrożeniami w Internecie dzielić się ze swoimi rodzicami, nauczycielami lub pedagogiem- a z sieci korzystać należy w sposób mądry i odpowiedzialny!

 

WYWIADÓWKA

 
Dnia 08 grudnia odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie z rodzicami i opiekunami uczniów wszystkich klas BS I Stopnia. Zebranie zainaugurował Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Kopka. Podczas spotkania ogólnego omówione zostały spostrzeżenia Dyrekcji oraz kadry pedagogicznej Szkoły dotyczące funkcjonowania uczniów w szkole oraz zakładach pracy.
 
 
W kolejnej części zebrania przeprowadzona została pedagogizacja rodziców zmierzająca do wzbogacenia potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy wiedzy naukowej o wychowaniu dzieci i młodzieży.
Podsumowaniem zebrania były spotkania z wychowawcami klas podczas których omówione zostały szczegółowo dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz występujące problemy w Szkole.
 
Wszystkim obecnym rodzicom i opiekunom dziękujemy za obecność-wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego dziecka jest kluczem do wspólnego sukcesu.
 
 
 
 Grzegorz Filipkowski

Andrzejkowo-Ostatkowo

W dniu 28 listopada uczniowie naszej Szkoły mieli przyjemnośc uczestniczyć w zorganizowanej przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego dyskotece szkolnej. Andrzejkowa zabawa przyciągnęła wszystkich, którzy oczekiwali „tanecznych pląsów” na parkiecie. Dyskoteka pozwoliła na zintegrowanie się młodzieży, kształcącej się w naszej szkole. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w dyskotece szkolnej!

 

 

More Articles...

  1. Branżowy Oddział Wojskowy-Spotkanie Organizacyjne
  2. Wizaż, Czyli Sztuka Makijażu
  3. Tropem Historii- 11 Listopada
  4. Narodowe Kokardy na Święto Niepodległości

Avatar Slide Galleria