AKTUALNOŚCI

Tropem Historii- 11 Listopada

#TropemHistorii: dzisiaj, po raz 105. od pamiętnego roku 1918 mamy możliwość dumnie nazwać się Polakami ????????!
Przez 123 lata nasi rodacy takiej możliwości nie mieli. Pomimo silnej potrzeby Polskości, napór ze strony państw okupujących przytłaczał tak bardzo, że w strachu o życie rodzin i własne, częściej odpuszczano, niż je narażano. Jednak chęć tworzenia istoty Państwa Polskiego, przekazywania jej kolejnym pokoleniom, próba zachowania wartości, czyli to wszystko, o czym mówi pojęcie społeczeństwa, doprowadzało do tego, że nie mogąc się pogodzić ze stratą, ludzie powstawali.
 
Powstawali niejednokrotnie poświęcając to, co najcenniejsze - swoje życie. Wola walki z każdym kolejnym powstaniem tamtego okresu była deptana, ale nigdy nie wygasła. Powstania „Kościuszkowskie”, „Listopadowe”, „Krakowskie” czy „Styczniowe” pokazały jak silna potrzeba posiadania własnego narodu istnieje w Polakach, i jak wiele byli oni w stanie wtedy poświęcić. „Wolność, całość, niepodległość” „Za wolność naszą i waszą” To tylko kilka z haseł wykrzykiwanych przez powstańców, które pozostały do dzisiaj. Te hasła były wykrzykiwane przez ich umysły, rwały do boju ich dusze, płonęły w ich sercach z nadzieją na to, co w końcu nadeszło.
 
✔️ 11 listopada 1918 roku podpisano rozejm kończący I wojnę światową. To wtedy też Piłsudski otrzymał z „rąk” Rady Regencyjnej władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Zbieżność tej daty z datą zakończenia wojny spowodowało, że 11 listopada stał się w Polsce Narodowym Świętem Niepodległości.
Składamy hołd tym, którzy polegli za wolność naszą i Waszą… Chwała Bohaterom ????????!
 

Narodowe Kokardy na Święto Niepodległości

By uczcić Narodowe Święto Niepodległości uczniowie Nasi Szkoły pod opieką pani Anny Grzymkowskiej w siedzibie Hufca Pracy w Łomży, w ramach pracy koła artystycznego „Inspiracje” wykonywali kotyliony????????. Zgodnie z wolą Rady Młodzieży narodowe kokardy zostały przekazane na ręce Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży.
 
Przygotowanw kotyliony wykorzystane przez uczniów podczas szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
 
 
 

Sposoby Radzenia Sobie Ze Stresem-Warsztaty z Doradczyniami Zawodowymi

Uczniowie klasy IIA mieli przyjemność uczestniczyć w zajęciach warsztatowych "Sposoby radzenia sobie ze stresem" prowadzonych przez doradczynie zawodowe z Centrum Pracy i Edukacji w Łomży.
 
W trakcie spotkania młodzież poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe rozpoznawała szczegółowe zagadnienia związane ze stresem. Ponadto, uczniowie mieli możliwość:
- określenia swoich indywidualnych cech osobowości warunkujących,
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- ustalenia swojej aktualnej pozycji w grupie rówieśniczej oraz oczekiwań na przyszłość w tym zakresie,
- rozpoznania i omówienia objawów stresu we wszystkich sferach
funkcjonowania człowieka: zachowania, emocje, sprawność myślenia, fizjologia,
- przeanalizowania konkretnych sytuacji życiowych wywołujących stres,
- omówienia sposobów radzenia sobie ze stresem.
 
Zdobyte podczas zajęć umiejętności i wiedza powinny przyczynić się do podniesienia kompetencji społecznych uczniów a przez to ułatwić im pokonywanie trudności życiowych.
 

KONDOLENCJE

Wizyta Szefa WCR w Łomży

W dniu 25 października br. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej Szkole Szefa WCR w Łomży ppłk Bogdana Oźlańskiego. ????????
Głównym tematem spotkania był powstający w naszej placówce Branżowy Oddział Wojskowy. Będzie to jeden z zaledwie dwóch oddziałów w województwie podlaskim. Do tej pory uczniowie „Staszicówki” zagadnienia związane z wojskowością doskonalili w ramach działającego w szkole pierwszego w Polsce Koła Edukacji Wojskowej.